Шаблоны Joomla 3 тут

Методична комісія професійної підготовки

Голова методичної комісії – Федчук Наталія Сергіївна, майстер в/н за професією «Бармен», викладач предметів «Організація обслуговування віпклієнтів», «Організація виробництва і обслуговування», «Організація обслуговування в барах і ресторанах»

Члени комісії:

 1. Бабчинська Світлана Володимирівна, викладач предметів «Основи галузевої економіки і підприємництва», «Техніка обчислень, облік і звітність», «Облік, калькуляція і звітність»;
 2. Бессараб Олена Володимирівна, викладач предмета «Правила дорожнього руху»;
 3. Бондаренко Віта Євгенівна, майстер в/н за професією «Офіціант»;
 4. Демченко Тетяна Миколаївна, викладач предметів «Іноземна мова за професійним спрямуванням»;
 5. Кушнір Людмила Вікторівна, майстер в/н за професією «Офіціант»;
 6. Любунь Лілія Володимирівна, майстер в/н за професією «Кондитер», викладач предмета «Малювання і ліплення»;
 7. Могир Наталія Анатоліївна, майстер в/н за професією «Кухар»;
 8. Петренко Вікторія Олексіївна, викладач предмета «Інформаційні технології»;
 9. Поліщук Марія Анатоліївна, викладач предметів «Технологія приготування з основами товарознавства», «Організація виробництва та обслуговування»;
 10. Поліщук Світлана Анатоліївна, майстер в/н за професіями «Кухар», «Офіціант», викладач предметів «Харчова безпека товарів», «Торгово-технологічне обладнання»;
 11. Самсонюк Оксана Миколаївна, викладач предметів «Устаткування підприємств харчування», «Технологія приготування напоїв та коктейлів та їх характеристика», «Санітарія і гігієна»;
 12. Стадник Світлана Василівна, викладач предметів «Охорона праці», «Основи електротехніки»;
 13. Стецюк Надія Петрівна, викладач предметів «Організація та технологія торгівельних процесів», «Товарознавство продовольчих товарів»;
 14. Трохименко Олеся Вікторівна, викладач предметів «Анатомія сільськогосподарських тварин», «Основи мікробіології, санітарії і гігієни», «Фізіологія харчування, санітарія і гігієна»;
 15. Щавінська Тетяна Володимирівна, майстер виробничого навчання за професією «Кухар».

Методична комісія професійної підготовки є структурним підрозділом методичної служби Центру.

Голова та члени методичної комісії керуються в роботі положенням «Про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі» та іншими нормативними документами.

Науково-методична проблема, над якою працює методична комісія професійно-практичної підготовки: «Реалізація інноваційних форм навчання на уроках виробничого навчання».

Робота методичної комісії професійної підготовки - це цілісна система взаємопов’язаної діяльності (аналітичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної, діагностичної, організаційної), що забезпечує постійне удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення їх освітнього рівня в умовах інтенсивного впровадження  інноваційних технологій у навчально-виробничий процес.

Головною метою роботи методичної комісії є ефективна діяльність кожного члена комісії в інноваційному режимі, формування творчої особистості педагога та підтримка фахової форми його діяльності.

Методична робота МК здійснюється на засадах загальнопедагогічних принципів (демократизації, гуманізації, диференціації, індивідуально підходу і т.д.) та принципів, що відображають специфіку фахового спрямування Центру серед інших типів навчальних закладів, а саме:

 • принцип цільового підходу до організації методичної роботи  відповідно програмних цілей та напрямків діяльності Центру;
 • принцип органічного взаємозв’язку методичної діяльності майстрів виробничого навчання  та виробничої діяльності учнів Центру;
 • принцип «близької та далекої перспективи», тобто спрямування діяльності на співпрацю з роботодавцями для ефективного проходження  учнями виробничої практики з перспективою працевлаштування випускників.

Головні напрями діяльності методичної комісії:

 • організація роботи з вивчення, узагальнення й поширення досвіду;
 • організація підвищення кваліфікації педпрацівників;
 • вивчення нормативно-правових і методичних документів щодо організації навчально-виховного процесу;
 • удосконалення методики проведення різних видів занять, їх навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення;
 • організація відкритих уроків;
 • зміцнення навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів і лабораторій;
 • вдосконалення науково-теоретичної, психологічно-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичної комісії;
 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів;
 • забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і техніки навчання та виховання учнів;
 • самовдосконалення та розвиток індивідуальної творчості педагогів;
 • проведення обміну досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання, забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
 • створення умов для самоосвіти педагогічних працівників і здійснення керівництва їх творчою діяльністю;
 • розробка основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (конкурси, виставки, тижні за професіями).

Наші контакти


21001, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 72 
Тел.: (0432) 56-38-17
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net