Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Положення про гуртожиток

Загальна кількість місць у гуртожитку - 227
Місця в гуртожитку надаються іногороднім учням Центру із соціально незахищенних категорій населення, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Місця в гуртожитку надаються безоплатно.

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

  1. 1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює механізм надання жилої площі в гуртожитках Державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» (далі - Центр), поселення на надану жилу площу, користування нею та виселення з гуртожитків.

1.2. Дія цього Положення поширюється на гуртожитки Центру № 1 та № 2, які розташовані за адресами вул. Ватутіна, 72 та вул. Гонти 41., м. Вінниці.

1.3. У цьому Положенні під терміном гуртожиток Центру слід розуміти спеціально споруджений або переобладнаний жилий будинок, який використовується для проживання іногородніх учнів, слухачів на період навчання у Центрі.

1.4. Гуртожитки є невід’ємною частиною цілісного майнового комплексу Центру, загальне керівництво яким здійснює директор Центру.

1.5. Жила площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, не можуть бути предметом застави.

1.6. Кожне приміщення у гуртожитку повинне мати функціональне призначення.

1.7. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором Центру за погодженням з первинною профспілковою організацією Центру.

1.8. Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються відповідно до «Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019р. № 331  і затверджуються директором Центру за погодженням з первинною профспілковою організацією Центру

2. Поселення до гуртожитку

2.1. У гуртожиток на період вступу до Центру можуть бути поселені:

- іногородні особи;

- особи, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.

- Іноземці та особи без громадянства, які здобувають освіту в Центрі відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України, можуть бути поселені у гуртожиток на умовах, визначених законодавством та/або міжнародними договорами України.

2.2. Працівники Центру можуть бути поселені у гуртожиток на період роботи за умови наявності у гуртожитку вільних місць та відсутності у них іншого місця проживання у населеному пункті, в якому розташований гуртожиток, за погодженням зПервинною профспілковою організацією Центру на строк не більше одного року з моменту укладення договору найму жилого приміщення у гуртожитку з можливістю продовження такого строку.

У гуртожиток на строк до одного року можуть бути поселені члени сім’ї учня, слухача (чоловік або дружина та неповнолітні діти), особи, які здобувають освіту в інших закладах освіти, працівники інших закладів освіти, установ та організацій, особи, які направлені у відрядження до Центру, за наявності у ньому вільних місць за погодженням з Первинною профспілковою організацією Центру.

У разі, коли строк проживання у гуртожитку таких осіб перевищує один місяць, Центр повинен погодити їх проживання у гуртожитку з Департаментом освіти і науки України Вінницької обласної державної адміністрації.

2.3. З урахуванням положень Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, за проживання у гуртожитку осіб, зазначених в пунктах 1.3 і третьому абзаці пункту 2.1, пункті 2.2 цього Порядку, встановлюється плата.

2.4. Особи, які відраховані із Центру та особи, зазначені в пунктах 1.3., 2.1., 2.2.  цього Положення, строк проживання яких у гуртожитку відповідно до договору найму жилого приміщення в гуртожитку закінчився, підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення.

3. Користування жилою площею гуртожитку

3.1. Жила площа в гуртожитках надається у вигляді:

- окремого жилого приміщення для користування однією особою чи сім’єю;

- ліжко-місця для проживання одиноких осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах.

3.2. Розмір жилої площі, що надається в гуртожитку, не може бути менше ніж 6 кв. метрів на одну особу.

3.3. У гуртожитку повинні бути забезпечені необхідні умови для проживання, самостійної роботи, відпочинку, побуту, фізичної культури, виховної роботи, у тому числі проживання та навчання осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

3.4. Для одержання в користування жилої площі в гуртожитку особа подає заяву на ім’я директора Центру.

Кожен повнолітній член сім’ї особи, який бажає поселитися до гуртожитку, дає письмову згоду на проживання в жилому приміщенні разом з цією особою.

3.5. Жила площа у гуртожитку надається на підставі рішення директора Центру про розподіл місць у гуртожитку за погодженням з Первинною профспілковою організацією Центру.

Директор Центру для поселення до гуртожитку видає особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі - ордер) за формою згідно з додатком до «Примірного положення про користування гуртожитками», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498, з одночасним укладенням договору найму жилого приміщення в гуртожитку Центру (далі - договір найму жилого приміщення) з особою (її батьками або особами, які їх замінюють, якщо особа є неповнолітньою).

Ордер та договір найму жилого приміщення зберігаються у особи, яка поселяється на жилу площу в гуртожитку, протягом усього строку її проживання у гуртожитку.

3.6. Першочергове право на забезпечення жилою площею в гуртожитку мають учні, які належать до таких категорій:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають відповідні пільги;

3) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

4) особи, яким згідно із статтею 44-1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» гарантується державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у державних та комунальних закладах освіти;

5) особи, яким відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» гарантується надання місць у гуртожитках на час навчання;

6) особи, яким відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” гарантовано надання місць у гуртожитках на час навчання;

7) особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

8) особи з багатодітних сімей;

9) інші учні, яким згідно із законодавством гарантовано право на надання місць у гуртожитках на час навчання.

3.7. Учням, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту, жила площа та житлово-комунальні послуги у гуртожитку надаються безоплатно.

4. Поселення у гуртожиток

4.1. Поселення у гуртожиток проводиться на підставі ордера. Ордер не є підставою для здійснення приватизації жилої площі у гуртожитку.

4.2. Облік осіб, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів щодо реєстрації їх місця проживання здійснюються уповноваженою особою(далі - комендант гуртожитку), призначеногодиректором Центру.

4.3. Особа, яка поселяється у гуртожиток, всі члени її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в гуртожитку, для укладення договору найму жилого приміщення зобов’язані особисто пред’явити паспорт громадянина України (для осіб, які не досягли 14 років - свідоцтво про народження).

Іноземці та особи без громадянства зобов’язані особисто пред’явити документ, що посвідчує особу (паспортний документ іноземця або посвідку на постійне чи тимчасове проживання).

4.4. Особі, всім членам її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в гуртожитку, комендантом гуртожитку видається перепустка до гуртожитку.

4.5. Комендант гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка поселяється у гуртожиток, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, затвердженими директором Центру за погодженням з Первинною профспілковою організацією Центру, зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.

4.6. Особі, яка поселилася у гуртожиток, надається ліжко, шафа для одягу, стілець, стіл, постільні речі (матрац, подушка, ковдра, постільна білизна) тощо.

Перелік майна, що передається особі, яка поселилася у гуртожиток, визначається договором найму жилого приміщення.

4.7. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням директора Центру можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку без погіршення умов проживання за погодженням з Первинною профспілковою організацією Центру.

4.8. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток до гуртожитку. Перебування відвідувачів у гуртожитку здійснюється відповідно до правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.

4.9. Відповідно до плану роботи Центру у гуртожитку можуть проводитись фізкультурно-оздоровчі, культурно-освітні та інші заходи.

5. Права та обов’язки

5.1. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:

- на своєчасне надання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;

- користуватися на рівних умовах приміщеннями навчального, побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншими допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;

- подавати пропозиції щодо своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення;

- брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку.

5.2. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:

- своєчасно сплачувати за проживання у гуртожитку в строки, встановлені договором найму жилого приміщення;

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- підтримувати чистоту і порядок у жилих та допоміжних приміщеннях гуртожитку;

- забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в якому вони проживають, у коменданта гуртожитку;

- використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням, забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку;

- забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку;

- дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил (електропобутові прилади, комп’ютерна та інша особиста техніка підлягають реєстрації у коменданта гуртожитку);

- не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними приміщеннями гуртожитку;

- у разі виселення з гуртожитку передати коменданту гуртожитку все майно, яке надано у користування згідно з договором найму жилого приміщення;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства.

5.3. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:

- самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

- захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку;

- установлювати супутникові антени та кондиціонери з порушенням вимог містобудівного законодавства, зокрема у місцях, де вони погіршують архітектурний вигляд будівлі гуртожитку;

- утримувати тварин;

- зберігати в гуртожитку легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали і речовини, що забруднюють повітря;

- порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в приміщеннях;

- самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше;

- обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, в яких вони проживають;

- порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- вживати та зберігати наркотичні засоби або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, токсичних або інших одурманюючих речовин;

- палити в приміщеннях гуртожитку.

5.4. Директор Центру та комендант гуртожитку зобов’язані:

- організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;

- створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями;

- вести облік осіб, які проживають у гуртожитку на умовах найму;

- забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- інформувати осіб, які проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, що стосуються їх проживання та організації побуту в гуртожитку;

- забезпечувати проведення поточного та капітального ремонту гуртожитку, його допоміжних приміщень, інвентарю, обладнання, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення.

Спосіб виконання зазначених зобов’язань визначається директором Центру з урахуванням вимог законодавства.

5.5. Договір найму жилого приміщення може бути розірваний відповідно до законодавства.

5.6. Спори, що виникають під час користування жилими приміщеннями в гуртожитку, розв’язуються в установленому законодавством порядком.

 

Заступник директора

з навчально-виховної роботи                                                        І.Й. Шелепко

 

Погоджено:

Юрисконсульт                                                                   М.А. Підгородецький

 

Голова Ради учнівського                                                                 Т.М. Бохняк

самоврядування

Перегляди: 1977

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net