Шаблоны Joomla 3 тут

Соціально-психологічна служба

   У Центрі працює соціально-психологічна служба, яка включає роботу з учнями, їх батьками та педагогічними працівниками. 
  Метою даної діяльності є створення сприятливих умов для розвитку та соціалізації, психологічного комфорту та здоров’я учнів.

Хто ж такий психолог?

Психолог – це звичайна людина, яка зможе вислухати, коли ти цього потребуєш, не буде засуджувати, не буде передавати та переказувати почуту від тебе інформацію та допоможе знайти вихід із складної життєвої ситуації.

Практичний психолог – фахівець, який надає психологічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу в ситуаціях, які потребують психологічного втручання чи застосування спеціальних знань та технологій.

У своїй роботі практичний психолог керується Етичним кодексом психолога.

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА

Відповідальність

Компетентність

Захист інтересів клієнта

Конфіденційність

Етичні правила психологічних досліджень

Кваліфікована пропаганда психології

 

У своїй діяльності психолог керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів. Також психолог дотримується Конвенції про права дитини.

Одним з головних завдань соціального педагога є допомога дитині виразити себе, свої бажання, свої емоції, знайти себе як унікальну особистість.

Існує думка: діти "групи ризику" - це "важкі діти". Але це не зовсім так. Особливої уваги і турботи соціального педагога вимагають учні, які мають певні соціальні проблеми: слабке здоров'я, проблеми в міжособистісному спілкуванні, низьку успішність, важкі соціальні  умови, складні  відносини між членами сім'ї і т.д. Адже за певного збігу обставин ці проблеми можуть загостритися і дитина не завжди може впоратися з ними. Ось тоді вона стає "важкою". Щоб цього не сталося, соціальний педагог проводить з такими учнями активну роботу. Так для роботи з ними, що мають проблеми в навчанні, підключають психологів, які працюють над розвитком пізнавальної сфери, формують навчальну мотивацію, розвивають певні психічні процеси; викладачів-предметників; керівників предметних гуртків та факультативів, які допомагають учневі впоратися з труднощами і проблемами у навчанні.  

Соціальний педагог допомагає визначити інтереси учня, після чого може запропонувати  гурток, секцію в поза навчальний час, де  вона може розвивати свої інтереси та здібності - це теж допоможе дитині вийти з "групи ризику". Крім цього допоможе учневі з професійною орієнтацією.

З деякими учнями потрібно проводити індивідуальну роботу з розвитку емоційної сфери, формування культури почуттів, тобто вмінню замінити негативні емоції позитивними, моральними, етичними, інтелектуальними почуттями.

Допомогти учневі знайти себе, подолати соціальне неблагополуччя, знайти нових друзів і однодумців - це головний успіх в роботі соціального педагога.

Кабінет для індивідуальної консультації з учасниками навально-виховного процесу

Основними напрямками роботи практичного психолога в Центрі є:

Діагностична робота (психологічне обстеження учнів їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання)

Консультаційна робота (допомога усім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку учнів)

Корекційно-відновлювальна розвивальна робота (здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці,схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-корисної життєво перспективи)

Просвітницько-профілактина робота (своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становлення особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навально-виховному процесі, просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навальному закладі та сім’ї)

Безкоштовна кризова психологічна допомога в період війниКраснюк Альбіна Андріївна -
соціальний-педагог
У 2009 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний універстите за спеціальністю "Практична психологія, Соціальна педагогіка" та здобула кваліфікацію практичного психолога у  закладах освіти, соціального педагога. Володіє основними психологічним методами, проводить  консультаційну корекційно-відновлювальну робуту, просвітницьку та профілактичну роботу учнями, педагогами,батьками. 
Педагогічний стаж 5 років  

Соціальний педагог:

- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;
- допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
- є посередником між навчальним закладом, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

Одним з головних завдань соціального педагога є допомога дитині виразити себе, свої бажання, свої емоції, знайти себе як унікальну особистість. Яким чином вирішується це завдання? Все починається з діагностики. Кожен навчальний рік починається з складання соціальних паспортів груп. На їх основі складається соціальний паспорт закладу. Спільно з класними керівниками  визначаємо, хто з дітей заслуговує більшої уваги.

З деякими дітьми потрібно проводити індивідуальну роботу з розвитку емоційної сфери, формування культури почуттів, тобто вмінню замінити негативні емоції позитивними, моральними, етичними, інтелектуальними почуттями.

     

Допомогти дитині знайти себе, подолати соціальне неблагополуччя, знайти нових друзів і однодумців - це головний успіх в роботі соціального педагога.

Що робити коли …???

1. Втомився - малюй квіти.

2. Злий - малюй лінії.

3. Болить – ліпи.

4. Нудно - заповни листок паперу різними кольорами.

5. Сумно - малюй веселку.

6. Страшно - роби аплікації з тканин.

7. Чи відчуваєш тривогу - зроби ляльку-мотанку.

8. При обуренні - рви папір на дрібні шматочки.

9. Чи відчуваєш занепокоєння - складай орігамі.

10. Хочеш розслабитися - малюй візерунки.

11. Важливо згадати - малюй лабіринти.

12. Відчуваєш незадоволення - зроби копію картини.

13. Чи відчуваєш відчай - малюй дороги.

14. Треба щось зрозуміти - намалюй мандали.

15. Треба швидко відновити сили - малюй пейзажі

16. Хочеш зрозуміти свої почуття - малюй автопортрет.

17. Важливо запам'ятати стан - малюй кольорові плями.

18.Якщо треба систематизувати думки - малюй стільники або квадрати.

19. Хочеш розібратися в собі і своїх бажаннях - зроби колаж.

20. Важливо сконцентруватися на думках - малюй точками.

21. Для пошуку оптимального виходу із ситуації - малюй хвилі і кола.

22. Чи відчуваєш, що «застряг» і треба рухатися далі - малюй спіралі.

23. Хочеш сконцентруватися на меті - малюй сітки і мішені.

 

Зв’язки з громадськістю

    

Позаурочна робота:

Проведення вправ для релаксації на свіжому повітрі у теплий період року.

Проведення різноманітних тренінгів, квест-ігор, виховних заходів та багато інших цікавих занять з учнями.

                                 

Напрямки роботи практичного психолога в Центрі:

 • вивчення та сприяння комфортному перебігу процесу адаптації учнів до навчально-виховного процесу;
 • психологічний супровід розвитку учнів (діагностика психічних особливостей, стимулювання саморозвитку та самовиховання);
 • консультування з особистісних проблем (тематичні бесіди);
 • виявлення в учнів девіантної поведінки. Рекомендації та поради батькам, вчителям та учням;
 • орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;
 • попередження насильства та жорстокості;
 • робота з обдарованими учнями та учнями, які мають  творчі здібності;
 • робота з учнями пільгового контингенту; 
 • сприяння психологічному здоров’ю учнів, батьків та педагогів;
 • попередження ризикованої та суїцидальної поведінки підлітків, насильницьких дій у родині та навчальному закладі;
 • організація роботи з учнями, які потрапили у складні життєві обставини;
 • участь у вирішенні організаційно-методичних питань тощо.

Разом із педагогічним колективом Центру практичний психолог:

 • працює над підвищенням психологічної культури викладачів та учнів, забезпечуючи належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяє психологічній підтримці навчально-виховного процесу та допомагає у розв’язанні різноманітних особистісних та професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя;
 • проводить консультації з викладачами та іншими працівниками Центру з різних психолого-педагогічних проблем з метою сприяння покращенню умов життя та навчання учнів;
 • бере участь у педрадах, батьківських зборах та засіданнях, що стосуються психолого-педагогічного життя Центру.

Анімаційний ролик "Онлайн академія усвідомленого громадянина"

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net