Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

 

 

Звіт директора

ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти»

за 2023-2024 навчальний рік

 

Протягом 2023 – 2024 навчального року ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної промисловості» розвивався у межах правового поля, що наразі зазнає реформування, і визначається законодавством України у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, наказами МОН України, Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації, Департаменту освіти Вінницької міської ради, Статутом Центру.

Цей непересічний рік увійде в історію нашого закладу насамперед як час подолання викликів воєнного стану і пов’язаних з ним змін у формах навчання. Отож прорахунки цього періоду мають озброїти нас неоціненним новим досвідом, а досягнення – надихати в подальшому на нові звершення.

Стартовими умовами звітного року стали: рівень працевлаштування – 78%, виконання плану виробничої діяльності на 169% і виконання плану регіонального замовлення на 95,2%. Останній фактор визначив учнівський контингент на рівні у 304 здобувачів освіти, сформованих у 12 навчальних груп. Наразі, в останні дні цього навчального року, в нашому активі є завершення повного курсу первинної професійної підготовки за інтегрованими професіями 16 здобувачами освіти, виконання плану виробничої діяльності уже на 132,7%, успішне курсове навчання 9 слухачів, оновлений формат профорієнтаційної роботи, спрямований на безумовне виконання плану регіонального замовлення.

У 2023-2024 н.р. у закладі працювали три методичні комісії: загальноосвітньої підготовки (Бессараб О.В.), професійної підготовки (Любунь Л.В.), виховної роботи (Демченко Т.М.), які провели 35 планових і позапланових засідань. Зусиллями викладачів і майстрів виробничого навчання – членів цих комісій, проведені всі заплановані предметні тижні і декади, конкурси фахової майстерності і майстер-класи.

В структурі основної діяльності закладу на чільному місці знаходилась навчально-виробнича робота, очолювана заступником директора Федчук Н.С. Для виробничого навчання ми використовуємо власну навчально-матеріальну базу, а з питань виробничої практики традиційно співпрацюємо з підприємствами-замовниками робітничих кадрів. Таких налічується 115, а наші відносини врегульовані 166 угодами.

Базами виробничої практики є такі підприємства-соціальні партнери як ПП ТВК «Вікторія», ТОВ НВП «Аргон», ЗШХ «Шаурмішка», ГРК «Гостевія», кафе-бар «Плеяда», ЗКВ «Батерфляй», пекарня «На садибі». Також у цьому році з¢явились нові бази практики – бістро «Хо Чу Бо», кондитерський цех «Бігман», ресторан «Чері Лейк», кафе «La Cecina» та інші.

У м. Вінниця на 78 підприємствах проходили практику 218 здобувачів освіти. Ще 101 учнів практикувались у Вінницькій області на 42 підприємствах і 6 учнів – на закордонних підприємствах. Контроль за станом виробничої практики здійснювався майстрами виробничого навчання і старшим майстром Федоровою О.С. Протягом звітного періоду складено 276 актів перевірок.

Надходження від навчально-виробничої діяльності за звітний період склали 435022,39 грн. Незважаючи на воєнний стан, ми прагнемо до забезпечення усіх учнів оплачуваними місцями практики, адже передбачені законодавством кошти від неї є головним джерелом розвитку нашої навчально-матеріальної бази. Саме тому питання ефективного наповнення спецфонду залишаються в центрі уваги адміністрації.

У звітному періоді під неослабним контролем адміністрації знаходились питання охорони праці та безпеки життєдіяльності. Так, навчання та перевірку знань з цих питань пройшли 26 працівників нашого Центру. Серед технічних заходів з охорони праці слід відмітити технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, постійний моніторинг стану електромережі, справності електрообладнання, засобів пожежогасіння та стану шляхів евакуації. У листопаді 2023 і травні 2024 років було проведено два тижні знань безпеки життєдіяльності, а у квітні-травні 2024 року – місячник з ОП і БЖД.

Наші учні охоплені усіма основними напрямками виховання, відповідно до державних та регіональних програм розвитку та виховання молодого покоління, з акцентами на патріотичному та трудовому вихованні. Заступник директора з навчально-виховної роботи Черненко Н.С., класні керівники і майстри, керівники гуртків і вихователі гуртожитку, соціальний педагог і бібліотекар своєю повсякденною працею і власним прикладом забезпечували розв’язання проблем виховного характеру. Особлива увага звертається на дітей зі статусами (31 особа): від забезпечення гідних побутових умов, отримання соціальної стипендії – до працевлаштування.

Протягом 2023-2024 н.р. здобувачі освіти Центру взяли участь у 12 Всеукраїнських та обласних масових заходах, де вибороли 10 дипломів І ступеня, 18 дипломів ІІ ступеня, 10 дипломів ІІІ ступеня та 12 подяк.

У Центрі працювали 16 гуртків різного спрямування, засідання яких проходять раз на місяць відповідно до затвердженого графіку. Із загального числа здобувачів освіти в цих гуртках зайнято 88% осіб. Вихователями гуртожитку Кулібабою О.Б., Римар Л.М. накопичений неоціненний досвід не тільки позаурочної виховної роботи, а й морально-психологічної підтримки дівчат і юнаків, які проживають далеко від своїх батьків в умовах воєнного стану. З року в рік все помітнішу роль у виховній роботі займає історико-етнографічний музей (завідувач Гандзій О.В.), який наразі бореться за звання зразкового.

Усі ці та інші цікаві сторінки із життя Центру оперативно, творчо і змістовно відображаються на сайті закладу vcptopp.vn.ua (Станіславова Я.А., Бессараб О.В.) та в соціальних мережах https://www.facebook.com/groups/vcptopp.vn.ua/ref=share .

У 2023-2024 н.р. перед педагогічним колективом, окрім загальних планових, ставилися завдання рішучого підтримання дисципліни, правопорядку, формування нової мотивації щодо здобуття професій, сумлінного проходження виробничої практики тощо. Одним з показників тут є те, що педагогічний колектив добився обнадійливої динаміки щодо зменшення кількості проступків. Протягом навчального року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 учнів, в т.ч. відраховано – 10. На обліку Ради з профілактики правопорушень наразі знаходяться лише 4 учні. Водночас наказами директора заохочено 48 кращих здобувачів освіти.

Вивчення думки батьківського загалу показує їх підтримку усіх заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни у Центрі. Якщо до цього додати регулярні заходи з підвищення безпеки учасників навчально-виховного процесу, поліпшення безоплатних побутових умов мешканців гуртожитку, високий рівень працевлаштування випускників – все це та інший позитив, у підсумку, мають слугувати нам доброю рекламою. Підтримання постійного контакту з батьками учнів є важливим чинником виховного впливу на учнів нашого закладу, а організована батьківським комітетом благодійна допомога стала однією з підойм розвитку навчально-матеріальної бази. В межах цього навчального року остання складає біля 59 тис. грн.

Тепер щодо організації роботи педагогічних працівників у звітному періоді. Серед наших традиційно ефективних заходів згадаю зимові педагогічні читання; підвищення кваліфікації у плановому порядку 11 працівниками; проведення 11-и засідань педагогічної та 5-ти – методичної рад. Підвищення професійного рівня педагогічного працівників відбувалось також через неформальні засідання Школи педагогічної майстерності та Школи педагога-початківця. Окрім цього, у 2023-2024 н.р. педагогічні працівники брали активну участь у конференціях, вебінарах, тренінгах, майстер-класах, опановували різноманітні платформи, інтернет-ресурси з отриманням сертифікатів, в результаті чого ними отримано 94 сертифікати.

Тому й не дивно, що творча група у складі Федчук Н.С., Гандзій О.В., Любунь Л.В., Демченко Т.М. на ХV Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» здобула золоту медаль в номінації «Підтримка та просування студентських стартап-проєктів як елемент повоєнного розвитку України», а інша творча група – Савлук О.А., Гандзій О.В., Шевчук Т.М. виборола ІІ-е місце у конкурсі на отримання грантів Вінницької обласної ради по темі «Створення інтерактивного музею традиційного обрядового хліба Вінниччини».

Виконала свої завдання атестаційна комісія закладу, у черговому порядку атестувавши 11 педагогічних працівників. Отже, станом на 27.06.2024 у Центрі працюють 35 педагогічних працівників. Їх якісний склад такий: педагогічні звання «викладач-методист» - 8 чол.; «майстер в/н 1-ї категорії» і «майстер в/н 2-ї категорії»- по 1 чол.; кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» - 14 чол.; «спеціаліст 1-ї категорії» - 3 чол.; «спеціаліст 2-ї категорії» - 5 чол..

В сенсі навчальної діяльності складним викликом для нашого колективу, як і для освітньої галузі України в цілому, залишається воєнний стан. Даються взнаки недостатній рівень комп’ютерного забезпечення, нехватка електронних навчальних посібників та навиків дистанційної роботи у здобувачів освіти. Але навіть мінімального збою ми не могли собі дозволити. Дистанційну роботу було продовжено на електронній освітній платформі Google Workspace: Google Classroom, Google Meet. Створено 12 навчальних класів (окремий для кожної групи) і 4 окремих класів «Захист України (Основи медичних знань)», а також «Методична робота», «Позакласна робота», «Гуртожиток. Позакласна робота», «Соціально-психологічна служба», «Комплексно-методичне забезпечення». Уроки проводились здебільшого у синхронному режимі.

Виконання освітніх навчальних програм із загальноосвітніх та спеціальних предметів, проведення уроків виробничого навчання було здійснено за допомогою використання педагогічними працівниками, майстрами виробничого навчання та учнями освітніх платформ: «Всеосвіта», «Професійна освіта онлайн», освітнього онлайн-порталу для вчителів «На Урок», освітніх відео та навчальних каналів – YouTube, онлайн-сервісів з інтерактивними вправами LearningApps, Wordwall, Mentimeter, додатків Google (Jamboard, Blogger, Google forms, Google-сайти тощо) та інших засобів дистанційного навчання, використання додатків для зворотнього зв’язку, електронної пошти.

Отож зараз, в останні дні навчального року, можна стверджувати, що педагоги Центру справились із завданнями дистанційного навчання: у звітному періоді навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій виконані у повному обсязі.

До речі: важливу роль у вирішенні завдань дистанційного навчання відіграє бібліотека навчального закладу (бібліотекар Грицишина Н.І.). У книжковому фонді, який відповідає вимогам навчальних програм, є 5268 книги, із них 110 надійшли у звітному році. При цьому визначальну роль починає відігравати створена нами електронна бібліотека.

З листопада 2023 р. у Центрі створена приймальна комісія, а із травня 2024 р. відповідальним секретарем Станіславовою Я.А. організовано прийом документів від вступників з метою виконання плану регіонального замовлення 2024 р. в кількості 125 чол.. На даний момент профорієнтаційною роботою охоплено 49 шкіл по районах і 15 ОТГ області та 15 вінницьких ліцеїв. З метою формування бази потенційних абітурієнтів налагоджені тісні зв’язки з відділами освіти територіальних громад області.

Оновлено офіційні сторінки у мережах «Facebook» та «Instagram», також був створений телеграм канал, який вже має своїх підписників, де розміщується вся рекламна інформація про наш Центр. Створено чат-бот і щотижневий прямий ефір у мережі «Facebook» та «Instagram».

Адміністрація приділяє неослабну увагу до питань соціального забезпечення учнівської молоді. Рішення стипендіальної комісії дозволили вчасно надавати усім статусним дітям соціальні стипендії згідно реєстру. Тут важливо і те, що держава до сьогодні знаходить можливості надавати нашим вихованцям право на безкоштовне проживання у гуртожитку незалежно від статусу.

Загрози воєнного стану поставили на чільне місце питання цивільного захисту учасників освітнього процесу. Тут не може бути місця для формалізму. Нами розроблено і введено в дію план реагування на повітряні тривоги та інші сигнали оповіщення, до членів колективу доведено евакуаційні заходи, відпрацьовані алгоритми дій та схеми евакуації, створені невоєнізовані формування цивільного захисту. Керівництво Центру пройшло планове навчання і перевірку знань в обласному НМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Чергові перевірки укриття, проведені державними органами, підтвердили його придатність до застосування, а тому воно використовується нами при кожній повітряній тривозі у денний і нічний час. У закладі функціонує добровільна пожежна дружина, подовжений договір на охорону закладу через пульт централізованого спостереження ПП «Фортеця-Гарант».

На територіально відокремленому спеціалізованому відділенні (завідувач Стадник С.В.) значна увага приділяється підготовці документів для передачі державного майна у комунальну власність, питанням його збереження, підтримання благоустрою території, комунікації з орендарем одного з приміщень.

Для діловодства Центру важливе значення має робота об’єднаного архіву правонаступництва (відповідальна – секретар Болібок Т.Р.) та ведення ділової документації усіма працівниками у відповідності з номенклатурою справ.

Щодо господарської діяльності. Господарською службою (завідувач господарством Стеценко І.Г.) забезпечено безперебійне постачання Центру теплом в період опалювального сезону, ліквідацію двох аварійних ситуацій, а також виконання запланованих об’ємів ремонтних робіт минулого літа. З вересня 2023 року фахівцями служби проведена заміна більшості застарілого електрообладнання в гуртожитку на сучасне енергоефективне, відремонтовані приміщення ізолятору, кастелянської, встановлені нові двері в навчальних, житлових приміщеннях і коридорах, на технічному поверсі удосконалені засоби збору і відведення дощової води, відремонтований вхід у головний корпус, відпрацьований алгоритм дій на випадок позаштатної ситуації на котельні (для цього було встановлено додаткове обладнання на теплотрасі) тощо. Підтримується благоустрій усіх територій, закріплених за Центром (а це – біля 6 га державної землі).

Окремо слід сказати про колектив працівників гуртожитку, очолюваного комендантом Діденко О.Л. З початку повномасштабного вторгнення для них до звичних клопотів із здобувачами освіти додалась непроста повсякденна робота з внутрішньо переміщеними особами. Не вдаючись у деталі, які не на часі зараз обнародувати, зазначу лише те, що завдяки допомозі міжнародних гуманітарних організацій за звітний період відремонтовані дах гуртожитку і електромережа двох поверхів, отримані сучасні електроприлади, меблі, інструменти тощо, а також забезпечується медичне обслуговування ВПО. Продуктове та санітарне забезпечення продовжують благодійні і волонтерські організації. При цьому через коменданта здійснюється більшість комунікацій з названими структурами і забезпечується повсякденна організація побуту переселенців, а господарська служба проводить усі монтажні, ремонтні роботи та прибирання місць загального користування. Наразі завершено ремонт туалетів, умивальників і душових приміщень 2-го поверху, підписаний договір на будівництво вуличної сушки білизни з навісом. Отож можна стверджувати, що на сьогодні для ВПО створені гідні умови проживання і оперативного вирішення назрілих проблем. Важливо, що робота колективу в умовах воєнного стану стала ще більш злагодженою, а бажання допомогти живе у кожному з наших працівників незалежно від розпоряджень адміністрації. Власне, інакше і не повинно бути, адже ми вважаємо нашу працю своїм внеском у перемогу над агресором.

Бухгалтерська служба (головний бухгалтер Островська М.Я.) злагоджено співпрацює з Департаментом освіти Вінницької міської ради, Державною казначейською службою і в сучасних непростих умовах не допустила жодного істотного порушення фінансової дисципліни, яке б привело до невиконання договірних зобов’язань, неоправданої затримки виплат заробітних плат, стипендій, лікарняних тощо.

Однак викликами для нашого колективу залишаються не тільки відсутність бюджетного фінансування розвитку, що в кінцевому рахунку сповільнює темпи розвитку Центру. Болючою є і проблема низьких рівнів заробітної плати, що неминуче приводить до плинності кадрів, наявності тривалих вакансій. Вимагають невідкладного вирішення питання протікання даху навчальної частини головного корпусу Центру, модернізації котельні, комп’ютерного забезпечення навчально-виробничого процесу тощо.

Та попри усі негаразди головним надбанням звітного року стало збереження працездатного трудового колективу, наявність у ньому стабільного морально-психологічного клімату. Кращим підтвердженням цьому є вищеназвані здобутки. Без сумніву, вагому роль тут відіграла плідна взаємодія адміністрації і профспілкового комітету (голова первинної організації Могир Н.А.).

Насамкінець. Стверджую, що у звітному періоді очолювана мною адміністрація Центру демонструвала належні працездатність і відповідальність, набуті досвідченість і стресостійкість, прозорість у рішеннях і чітке бачення перспектив розвитку закладу. Дякую вам, колеги. Дякую також усім членам колективу, незалежно від займаних посад, усім, хто відчував себе частиною однієї педагогічної команди і єдиного трудового колективу – за злагоджену роботу і досягнуті результати.

 

Директор                                                  Олег Савлук

 

27.06.2024

 

 

 

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net