Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

 

Звіт директора

ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти»

за 2022-2023 навчальний рік

   Протягом 2022 – 2023 навчального року ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної промисловості» розвивався у межах правового поля, що наразі зазнає реформування, і визначається законодавством України у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, наказами МОН України, Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації, Департаменту освіти Вінницької міської ради, Статутом Центру.

   Цей непересічний рік увійде в історію нашого закладу насамперед як час подолання викликів воєнного стану і пов’язаних з ним змін у формах навчання. Отож прорахунки цього періоду мають озброїти нас неоціненним новим досвідом, а досягнення – надихати в подальшому на нові звершення.

  Стартовими умовами звітного року стали: рівень працевлаштування – 88%, виконання плану виробничої діяльності на 124% і виконання плану регіонального замовлення на 81%. Останній фактор визначив учнівський контингент на рівні у 268 осіб, сформованих у 11 навчальних груп. Наразі, за два тижні до закінчення цього навчального року, в нашому активі є завершення повного курсу первинної професійної підготовки за інтегрованими професіями 77 здобувачами освіти, виконання плану виробничої діяльності уже на 123%, успішне курсове навчання 11 слухачів, оновлений формат профорієнтаційної роботи, спрямований на безумовне виконання плану регіонального замовлення. Для останнього важливо те, що слідом за професіями «Кулінар борошняних виробів», «Майстер ресторанного обслуговування», «Майстер готельного обслуговування» у звітному році очолювана заступником директора Федчук Н.С. творча група забезпечила успішне ліцензування професій «Тістороб» та «Агент з організації туризму». Надіємось, що це – серйозний крок до підвищення конкурентоздатності нашого Центру.

   У 2022-2023 н.р. у закладі працювали три методичні комісії: загальноосвітньої підготовки (Бессараб О.В.), професійної підготовки (Любунь Л.В.), виховної роботи (Демченко Т.М.), які провели 38 планових і позапланових засідань. На них розглядалися та обговорювалися інструктивно-методичні матеріали, зміни до освітніх програм, плани роботи кабінетів, гуртків, тематичні, календарно-тематичні плани викладачів та майстрів виробничого навчання; завдання перевірних, атестаційних, пробних робіт учнів; питання методичної проблеми та дистанційного навчання; обміну досвідом роботи серед колег; вивчення та впровадження цифрових  технологій у освітній процес; проведення та обговорення відкритих уроків та виховних заходів, конкурсів, предметних тижнів та тижнів за професіями; організовувалась робота щодо створення та поновлення електронного комплексно-методичного забезпечення предметів, професій; участь у проведенні педагогічних читань та методичного тижня; заслуховувались звіти членів методичної комісії про виконану роботу. Зусиллями викладачів і майстрів виробничого навчання – членів цих комісій, проведені всі заплановані предметні тижні і декади, конкурси фахової майстерності і майстер-класи.

  В структурі основної діяльності закладу на чільному місці знаходилась навчально-виробнича робота, очолювана заступником директора Федчук Н.С. Для виробничого навчання ми використовуємо власну навчально-матеріальну базу, а з питань виробничої практики традиційно співпрацюємо з підприємствами-замовниками робітничих кадрів. Таких налічується 79, а наші відносини врегульовані 146 угодами.

Базами виробничої практики є такі підприємства-соціальні партнери як ПП ТВК «Вікторія», ТОВ НВП «Аргон», пекарня «Вінницький крендель», ГРК «Гостевія», ПП «Вікторія», кафе-бар «Плеяда», ЗКВ «Батерфляй». Також у цьому році з¢явились нові бази практики – заклад швидкого харчування «Шаурмішка», пекарня «На садибі», ресторан «Містер і місіс Міт» та інші.

  У м. Вінниця на 46 підприємствах проходили практику 222 учні та 8 слухачів. Ще 60 учнів та 1 слухач практикувались у Вінницькій області на 34 підприємствах і 27 учнів – на закордонних підприємствах. Контроль за станом виробничої практики здійснювався майстрами виробничого навчання і старшим майстром Федоровою О.С. Протягом звітного періоду складено 236 актів перевірок.

  Надходження від навчально-виробничої діяльності за звітний період склали 319 107,00 грн. Незважаючи на воєнний стан, ми прагнемо до забезпечення усіх учнів оплачуваними місцями практики, адже передбачені законодавством кошти від неї є головним джерелом розвитку нашої навчально-матеріальної бази. Саме тому питання ефективного наповнення спецфонду залишаються в центрі уваги адміністрації. На жаль, усі ці гроші заблоковані до завершення воєнного стану і це для закладу є величезною проблемою.

  Загалом співпраця з соціальними партнерами вселяє стриманий оптимізм. Традиційно ми бачимо резерви розвитку навчально-виробничої діяльності: зовні вони знаходяться у площині соціального партнерства, а внутрішньо – у підвищенні якісного складу майстрів в/н, розвитку навчально-лабораторної бази тощо.

  І ще один новий аспект взаємодії з соціальними партнерами полягає у організації роботи Центру кар’єри. У цьому році тут укладено 16 договорів про співпрацю з підприємствами-роботодавцями – потенційними базами практики та працевлаштування випускників; проведено конкурс серед здобувачів освіти «Власна справа»; велись індивідуальне професійне консультування старшим майстром Федоровою О.С. та юридичні консультації з питань легальної зайнятості юрисконсультом Чорномазюк О.С.; здійснювався моніторинг працевлаштування і закріплення на робочих місцях випускників 2022 року тощо.

  У звітному періоді під неослабним контролем адміністрації знаходились питання охорони праці та безпеки життєдіяльності. Для належної організації цієї сфери керівний склад Центру пройшов навчання з охорони праці в учбово-курсовому комбінаті ДП ТОВ «Синтез-Союз». В подальшому навчання та перевірку знань з цих питань пройшли 32 працівники нашого Центру. Серед технічних заходів з охорони праці слід відмітити технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, постійний моніторинг стану електромережі, справності електрообладнання, засобів пожежогасіння та стану шляхів евакуації. У листопаді 2022 і травні 2023 років було проведено два тижні знань безпеки життєдіяльності, а у квітні-травні 2023 року – місячник з ОП і БЖД.

  Наші учні охоплені усіма основними напрямками виховання, відповідно до державних та регіональних програм розвитку та виховання молодого покоління, з акцентами на патріотичному та трудовому вихованні. Заступник директора з навчально-виховної роботи Черненко Н.С., класні керівники і майстри, керівники гуртків і вихователі гуртожитку, соціальний педагог, бібліотекар і військовий керівник своєю повсякденною працею і власним прикладом забезпечували розв’язання проблем виховного характеру. Особлива увага звертається на дітей зі статусами (41 особа): від забезпечення гідних побутових умов, отримання соціальної стипендії – до працевлаштування.

   Протягом 2022-2023 н.р. здобувачі освіти Центру взяли участь у 24 Всеукраїнських та обласних масових заходах: Всеукраїнський конкурс мистецтв «Велика родина – моя Україна!», дитячо-юнацький фестиваль національно-патріотичної творчості «Сурми звитяги», конкурс патріотичної пісні «Україна єднає нас!», обласний фестиваль-огляд художньої самодіяльної творчості «Подільські зорі», обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», обласний конкурс творчих проектів «Безсмертний подвиг Українського Воїна-визволителя» тощо. За результатами конкурсів здобувачі освіти Центру отримали ГРАН-ПРІ у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Велика родина – моя Україна», за участь в інших конкурсах – 9 дипломів І ступеня, 12 дипломів ІІ ступеня та 7 дипломів ІІІ ступеня.

  У Центрі працює 18 гуртків різного спрямування, засідання яких проходять раз на місяць відповідно до затвердженого графіку. Із загального числа здобувачів освіти в цих гуртках зайнято 82% осіб. Вихователями гуртожитку Гишпаль Н.С., Кулібабою О.Б., Римар Л.М. накопичений неоціненний досвід не тільки позаурочної виховної роботи, а й морально-психологічної підтримки дівчат і юнаків, які проживають далеко від своїх батьків в умовах епідемії і війни. З року в рік все помітнішу роль у виховній роботі займає історико-етнографічний музей (завідувач Шевчук Т.М.), який наразі бореться за звання зразкового.

   Усі ці та інші цікаві сторінки із життя Центру оперативно, творчо і змістовно відображаються на сайті закладу vcptopp.vn.ua (Станіславова Я.А., Бессараб О.В.) та в соціальних мережах https://www.facebook.com/groups/vcptopp.vn.ua/ref=share .

  У 2022-2023 н.р. перед педагогічним колективом, окрім загальних планових, ставилися завдання рішучого підтримання дисципліни, правопорядку, формування нової мотивації щодо здобуття професій, сумлінного проходження виробничої практики тощо. Одним з показників тут є те, що педагогічний колектив добився обнадійливої динаміки щодо зменшення кількості проступків. Протягом навчального року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 учнів, в т.ч. відраховано – 5. На обліку Ради з профілактики правопорушень наразі знаходяться лише 7 учнів. Водночас наказами директора заохочено 39 кращих здобувачів освіти.

   Вивчення думки батьківського загалу показує їх підтримку усіх заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни у Центрі. Якщо до цього додати регулярні заходи з підвищення безпеки учасників навчально-виховного процесу, поліпшення безоплатних побутових умов мешканців гуртожитку, високий рівень працевлаштування випускників – все це та інший позитив, у підсумку, мають слугувати нам доброю рекламою. Підтримання постійного контакту з батьками учнів є важливим чинником виховного впливу на учнів нашого закладу, а організована батьківським комітетом благодійна допомога в повоєнний час стане однією з підойм розвитку навчально-матеріальної бази. В межах цього навчального року остання складає 55 тис. грн.

  Тепер щодо організації роботи педагогічних працівників у звітному періоді. Серед наших традиційно ефективних заходів згадаю зимові педагогічні читання; підвищення кваліфікації у плановому порядку 6 працівниками; проведення 10-и засідань педагогічної та 5-ти – методичної рад. Підвищення професійного рівня педагогічного працівників відбувалось також через засідання Школи педагогічної майстерності. Тут, для прикладу, розглядались такі питання: «Сервіси для створення інтерактивних вправ» (Бессараб О.В., Довгань Л.В.), «Використання інтерактивної дошки Jamboard для спільної роботи онлайн» (Гандзій О.В.), «Створення інтерактивних плакатів за допомогою сервісу thinglink» (Шевчук Т.М.), «Методика виховної роботи з учнівським колективом під час змішаного навчання» (Демченко Т.М.), «Основні вимоги до створення вебквестів» (Гандзій О.В.), «Формування готовності майбутніх робітників до застосування інноваційних виробничих технологій» (Любунь Л.В.).

  На засіданнях Школи педагога-початківця методист Гандзій О.В., голови методичних комісій Бессараб О.В., Федчук Н.С., Демченко Т.М. давали поради молодим педагогам у вивченні змісту навчальних програм, державних стандартів, розробці плануючої документації, формування навичок самоаналізу уроку, професійної компетентності педагога, навчали працювати на платформі для дистанційного навчання Google G Suite For Education. Окрім цього, у 2022-2023 н.р. педагогічні працівники брали активну участь у конференціях, вебінарах, тренінгах, майстер-класах, опановували різноманітні платформи, інтернет-ресурси з отриманням сертифікатів, в результаті чого ними отримано 88 сертифікатів, а наш Центр отримав статус «Заклад освіти - учасник програми Google for Education» із присвоєним номером UA-DGTfE-02-23-00421.

  Тому й не дивно, що творча група у складі Черненко Н.С., Гандзій О.В., Бессараб О.В., Демченко Т.М. на ХІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» здобула срібну медаль в номінації «Сучасні методики формування сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти».

 Виконала свої завдання атестаційна комісія закладу, у черговому порядку атестувавши 2 педагогічних працівників. Отже, станом на 20.06.2023 у Центрі працюють 28 педагогічних працівників. Їх якісний склад такий: педагогічні звання «викладач-методист» - 3 чол.; «майстер в/н 1-ї категорії» - 2 чол.; кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» - 9 чол.; «спеціаліст 1-ї категорії» - 2 чол.; «спеціаліст 2-ї категорії» - 6 чол.; 14-й тарифний розряд майстра в/н – 2 чол.; 13-й тарифний розряд – 2 чол., 12-й тарифний розряд – 1 чол.

  Протягом навчального року успішно завершено трирічну співпрацю з Академією педагогічних наук України над експериментом всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності». За результатами експерименту навчальний заклад та три педагогічних працівники – Савлук О.А., Федчук Н.С., Любунь Л.В. отримали сертифікати учасників інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня.

  В сенсі навчальної діяльності небаченим викликом для нашого колективу, як і для освітньої галузі України в цілому, став воєнний стан. Даються взнаки недостатній рівень комп’ютерного забезпечення, нехватка електронних навчальних посібників та навиків дистанційної роботи у здобувачів освіти. Але навіть мінімального збою ми не могли собі дозволити. Дистанційну роботу було продовжено на електронній освітній платформі Google Workspace: Google Classroom, Google Meet. Створено 11 навчальних класів (окремий для кожної групи) і 5 окремих класів: «Захист України (дівчата)», «Методична робота», «Позакласна робота», «Гуртожиток. Позакласна робота», «Соціально-психологічна служба». Уроки проводились здебільшого у синхронному режимі.

 Виконання освітніх навчальних програм із загальноосвітніх та спеціальних предметів, проведення уроків виробничого навчання було здійснено за допомогою використання педагогічними працівниками, майстрами виробничого навчання та учнями освітніх платформ: «Всеосвіта», «Професійна освіта онлайн», освітнього онлайн-порталу для вчителів «На Урок», освітніх відео та навчальних каналів – YouTube, онлайн-сервісів з інтерактивними вправами LearningApps, додатків Google (Jamboard, Blogger, Google forms, Google-сайти тощо) та інших засобів дистанційного навчання, використання додатків для зворотнього зв’язку, електронної пошти.

  Отож зараз, в останні дні навчального року, можна стверджувати, що педагоги Центру справились із завданнями дистанційного навчання: у звітному періоді навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій виконані у повному обсязі.

 До речі: важливу роль у вирішенні завдань дистанційного навчання відіграє бібліотека навчального закладу (бібліотекар Грицишина Н.І.). У книжковому фонді, який відповідає вимогам навчальних програм, є 7972 книги, із них 182 надійшли у звітному році. При цьому визначальну роль починає відігравати створена нами електронна бібліотека.

  З листопада 2022 р. у Центрі створена приймальна комісія, а із травня 2023 р. відповідальним секретарем Станіславовою Я.А. організовано прийом документів від вступників з метою виконання плану регіонального замовлення 2023 р. в кількості 125 чол.. На даний момент профорієнтаційною роботою охоплено 49 шкіл по районах і 15 ОТГ області та 28 вінницьких ліцеїв, з якими підписані меморандуми про співпрацю. З метою формування бази потенційних абітурієнтів налагоджені тісні зв’язки з відділами освіти територіальних громад області.

  У рамках тижнів за професіями було проведено 7 майстер-класів із запрошенням учнів випускних класів м. Вінниці та 5 – в сільських опорних школах.

  У звітному році було започатковано проведення онлайн конференцій з учнями 9-11 класів із віддалених шкіл області, які включали віртуальні екскурсії нашим закладом освіти, презентації професій. Всього було проведено 27 таких зустрічей.

  Згідно з планом профорієнтаційної роботи у звітному році було проведено 7 Днів гостинності, на яких гості могли побувати в сучасних лабораторіях, відвідати гуртожиток і долучитися до перегляду відеоматеріалу «Мандрівка у професії».

  Виготовлено профорієнтаційні банери, флаєри, розроблено візитки професій та розміщено 26 профорієнтаційних відеороликів на сайті Центру та у соціальних мережах, де висвітлювалися події із життя закладу освіти. Особливу зацікавленість викликали публікації про нові професії «Майстер готельного обслуговування», «Майстер ресторанного обслуговування», «Агент з організації туризму» та «Тістороб».

  Оновлено офіційні сторінки у мережах «Facebook» та «Instagram», також був створений телеграм канал, який вже має своїх підписників, де розміщується вся рекламна інформація про наш Центр. Створено чат-бот і щотижневий прямий ефір у мережі «Facebook» та «Instagram».

 У зазначений період ми тісно співпрацювали з молодіжним креативним простором Вінницької міської ради «LEVEL-80». Було проведено ряд презентацій закладу освіти для учнів міста, де у невимушеній атмосфері майбутнім абітурієнтам надавалась докладна інформація про навчання у Центрі та перспективи працевлаштування за здобутими професіями.

 Адміністрація приділяє неослабну увагу до питань соціального забезпечення учнівської молоді. Рішення стипендіальної комісії дозволили вчасно надавати усім статусним дітям соціальні стипендії згідно реєстру. Тут важливо і те, що держава до сьогодні знаходить можливості надавати нашим вихованцям право на безкоштовне проживання у гуртожитку незалежно від статусу.

  Загрози воєнного стану поставили на чільне місце питання цивільного захисту учасників освітнього процесу. Тут не може бути місця для формалізму. Нами розроблено і введено в дію план реагування на повітряні тривоги та інші сигнали оповіщення, до членів колективу доведено евакуаційні заходи, відпрацьовані алгоритми дій та схеми евакуації, створені невоєнізовані формування цивільного захисту. Завдяки фінансовій підтримці Департаменту освіти Вінницької міської ради на початку навчального року було створене найпростіше укриття у цокольному приміщенні гуртожитку, придбані два генератори, меблі, ємності для води, шанцевий інструмент тощо. Перевірки укриття, проведені державними органами, підтвердили його придатність до застосування, а тому воно використовується нами при кожній повітряній тривозі у денний і нічний час. Інші практичні відпрацювання дій при надзвичайних ситуаціях проводяться у вигляді регулярних тренувань здобувачів освіти і персоналу закладу. Зокрема, 30.05.2023 під час Дня цивільного захисту фахівцем з питань ЦЗ Довбишем Л.О. був відпрацьований порядок дій колективу при пожежі. У закладі функціонує добровільна пожежна дружина, подовжений договір на охорону закладу через пульт централізованого спостереження ПП «Фортеця-Гарант».

  На територіально відокремленому спеціалізованому відділенні (завідувач Стадник С.В.) значна увага приділяється підготовці документів для передачі державного майна у комунальну власність, питанням його збереження, підтримання благоустрою території, комунікації з орендарем одного з приміщень.

  Для діловодства Центру важливе значення має робота об’єднаного архіву правонаступництва (відповідальна – секретар Болібок Т.Р.) та ведення ділової документації усіма працівниками у відповідності з номенклатурою справ.

  Щодо господарської діяльності. Господарською службою (завідувач господарством Осадчук В.П.) забезпечено безперебійне постачання Центру теплом в період опалювального сезону, а також виконання запланованих об’ємів ремонтних робіт минулого літа. З вересня 2022 року фахівцями служби проведена заміна більшості застарілого електрообладнання в гуртожитку, відпрацьований алгоритм дій на випадок позаштатної ситуації на котельні (для цього було встановлено додаткове обладнання на теплотрасі), встановлені нові двері на горищі і в підвалі, замінені лічильник і крани на головній магістралі водопостачання, на технічному поверсі облаштовані засоби збору і відведення дощової води, складені нові меблі для 16 кімнат другого поверху гуртожитку тощо. Підтримується благоустрій усіх територій, закріплених за Центром (а це – біля 6 га державної землі).

  Окремо слід сказати про колектив працівників гуртожитку, очолюваного комендантом Діденко О.Л. З початку повномасштабного вторгнення для них до звичних клопотів із здобувачами освіти додалась непроста повсякденна робота з внутрішньо переміщеними особами. Не вдаючись у деталі, які не на часі зараз обнародувати, зазначу лише те, що завдяки допомозі міжнародних гуманітарних організацій за звітний період відремонтовані дах гуртожитку і електромережа двох поверхів, отримані сучасні електроприлади, меблі, інструменти тощо, а також забезпечується медичне обслуговування ВПО. Продуктове та санітарне забезпечення продовжують благодійні і волонтерські організації. При цьому через коменданта здійснюється більшість комунікацій з названими структурами і забезпечується повсякденна організація побуту переселенців, а господарська служба проводить усі монтажні, ремонтні роботи та прибирання місць загального користування. Таким чином можна стверджувати, що на сьогодні для ВПО створені гідні умови проживання і оперативного вирішення назрілих проблем. Важливо, що робота колективу в умовах воєнного стану стала ще більш злагодженою, а бажання допомогти живе у кожному з наших працівників незалежно від розпоряджень адміністрації. Власне, інакше і не повинно бути, адже ми вважаємо нашу працю своїм внеском у перемогу над агресором.

  Бухгалтерська служба (головний бухгалтер Островська М.Я.) злагоджено співпрацює з Департаментом освіти Вінницької міської ради, Державною казначейською службою і в сучасних непростих умовах не допустила жодного істотного порушення фінансової дисципліни, яке б привело до невиконання договірних зобов’язань, неоправданої затримки виплат заробітних плат, стипендій, лікарняних тощо. Зокрема, за звітний період цією службою було оприбутковано благодійної допомоги більш ніж на 2 млн. грн.

  Однак викликами для нашого колективу залишаються не тільки відсутність бюджетного фінансування розвитку, що в кінцевому рахунку сповільнює темпи розвитку Центру. Болючою є і проблема низьких рівнів заробітної плати, що неминуче приводить до плинності кадрів, наявності тривалих вакансій. Вимагають невідкладного вирішення питання протікання даху навчальної частини головного корпусу Центру, модернізації котельні, комп’ютерного забезпечення навчально-виробничого процесу тощо.

  Та попри усі негаразди головним надбанням звітного року стало збереження працездатного трудового колективу, наявність у ньому стабільного морально-психологічного клімату. Кращим підтвердженням цьому є вищеназвані здобутки. Без сумніву, вагому роль тут відіграла плідна взаємодія адміністрації і профспілкового комітету (голова первинної організації Могир Н.А.).

  Насамкінець. Стверджую, що у звітному періоді очолювана мною адміністрація Центру демонструвала належні працездатність і відповідальність, набуті досвідченість і стресостійкість, прозорість у рішеннях і чітке бачення перспектив розвитку закладу. Дякую вам, колеги. Дякую також усім членам колективу, незалежно від займаних посад, усім, хто відчував себе частиною однієї педагогічної команди і єдиного трудового колективу – за злагоджену роботу і досягнуті результати.

 

Директор                                                   Олег Савлук

 

20.06.2023

 

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net