Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Звіт директора

ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної промисловості» Савлука О.А.

про проведену роботу у 2021-2022 н.р.

    Протягом 2021 – 2022 навчального року ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної промисловості» розвивався у межах правового поля, яке наразі зазнає реформування, і визначається законодавством України у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, наказами МОН України, Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації, Департаменту освіти Вінницької міської ради, Статутом Центру.
    Цей непересічний рік увійде в історію нашого закладу насамперед як час подолання викликів пандемії, воєнного стану і пов’язаного з ними дистанційного навчання. Отож прорахунки цього періоду мають озброїти нас неоціненним новим досвідом, а досягнення – надихати в подальшому на нові звершення.
    Стартовими умовами звітного року стали: рівень працевлаштування – 86%, виконання плану виробничої діяльності на 179,3% і виконання плану регіонального замовлення на 85,6%. Останній фактор визначив учнівський контингент на рівні у 256 осіб, сформованих у 11 навчальних груп. Наразі, за два тижні до закінчення цього навчального року, в нашому активі є завершення повного курсу первинної професійної підготовки за інтегрованими професіями 77 здобувачами освіти, виконання плану виробничої діяльності уже на 48%, оновлений формат профорієнтаційної роботи, спрямований на безумовне виконання плану регіонального замовлення. Учні нашого Центру за 2021-2022 н.р. на Всеукраїнських і обласних заходах здобули 10 дипломів І і ІІ ступенів і 6 – ІІІ ступеня, а педагогічні працівники приймали участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, конференціях і виставках.
    У ці дні робота педагогічного колективу детально аналізується нами на засіданнях методичних комісій, методичної та педагогічної рад. Але в рамках цього звіту, загальна картина така.
    У 2021-2022 н.р. в Центрі працювали три методичні комісії, які провели 33 планових і позапланових засідання. Зусиллями викладачів і майстрів виробничого навчання – членів цих комісій, проведені всі заплановані предметні тижні і декади, конкурси фахової майстерності і майстер-класи. Оскільки очне навчання тривало лише 58 днів, тому більшість цих заходів випали на період карантину і воєнного стану і проводились дистанційно, але їх результати видно на нашому сайті.
Так, (для прикладу) по лінії методичної комісії загальноосвітньої підготовки (голова – Бессараб О.В.) проведено 8 предметних тижнів.
    А от членами методичної комісії професійно-практичної підготовки (голова – Федчук Н.С.) 16 майстер-класів. Важливо, що значна їх частина приурочувалась до Днів відкритих дверей. Успішно пройшов наш традиційний фестиваль, присвячений Міжнародному дню кухаря, цьогоріч названий «Хліб fest».
    Завдяки зусиллям членів методичної комісії виховної роботи (голова – Демченко Т.М.) усі виховні заходи проводились в сучасних формах уроків-дискусій, інформаційних годин, інтернет-акцій, майстер-класів, флешмобів тощо. В позаурочний час функціонувало 16 гуртків, в яких займались 193 учні (75,4% від загальної кількості здобувачів), планово працювали три вихователі гуртожитку.
     Усі ці та інші цікаві сторінки із життя Центру оперативно, творчо і змістовно відображаються на сайті закладу vcptopp.vn.ua (Станіславова Я.А., Бессараб О.В.) та в соціальних мережах  https://www.facebook.com/groups/vcptopp.vn.ua/ref=share .
  В структурі основної діяльності закладу на чільному місці знаходилась навчально-виробнича робота. Для виробничого навчання ми використовуємо власну навчально-матеріальну базу, а з питань виробничої практики традиційно співпрацюємо з підприємствами-замовниками робітничих кадрів. Таких налічується 34, а наші відносини врегульовані 87 угодами.
  Найбільшими базами виробничої практики є підприємства наших соціальних партнерів ТОВ НВП «Аргон», КВ «Гостевія», ТОВ «Світ Компані Україна», ЗКВ «Батерфляй», ТМ «Вінницький крендель», кафе-бар «Плеяда».
   Наразі наші учні проходять практику на 32 вінницьких підприємствах і 42 підприємствах Вінницької області. Контроль за станом виробничої практики здійснювався майстрами виробничого навчання і заступником директора з навчально-виробничої роботи Стецюк Н.П.. Протягом звітного періоду складено 282 акти перевірок.
   Надходження від навчально-виробничої діяльності за звітний період склали 231 811,00 грн. Незважаючи на воєнний стан, ми прагнемо до забезпечення усіх учнів оплачуваними місцями практики, адже передбачені законодавством надходження від неї є головним джерелом розвитку нашої навчально-матеріальної бази. На жаль, як і в попередні роки, розвиток Центру відбувався винятково за рахунок коштів спецфонду. А тому питання його ефективного наповнення і раціонального використання були в центрі уваги адміністрації.
   Загалом співпраця з соціальними партнерами вселяє стриманий оптимізм. Традиційно ми бачимо резерви розвитку навчально-виробничої діяльності: зовні вони знаходяться у площині соціального партнерства, а внутрішньо – у підвищенні якісного складу майстрів в/н, розвитку навчально-лабораторної бази тощо.
    У звітному періоді під неослабним контролем адміністрації знаходились питання охорони праці та безпеки життєдіяльності. Для належної організації цієї сфери ще у серпні 2021 року в НМЦ ЦЗ і БЖД Вінницької області пройшли навчання завідувач відділення Стадник С.В. та фахівець з цивільного захисту Довбиш Л.О. В подальшому навчання та перевірку знань з цих питань пройшли 22 працівники нашого Центру. Серед технічних заходів з охорони праці слід відмітити професійний монтаж контурів заземлення електрообладнання лабораторій та приміщень кухні, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, а також постійний моніторинг стану електромережі, справності електрообладнання, засобів пожежогасіння та стану шляхів евакуації.
   Наші учні охоплені усіма основними напрямками виховання, відповідно до державних та регіональних програм розвитку та виховання молодого покоління, з акцентами на патріотичному та трудовому вихованні. Заступник директора з навчально-виховної роботи Черненко Н.С., класні керівники і майстри, керівники гуртків і вихователі гуртожитку, практичний психолог і соціальний педагог, бібліотекар і військовий керівник своєю повсякденною працею і власним прикладом забезпечували розв’язання проблем виховного характеру. Особлива увага звертається на дітей зі статусами (26 осіб): від забезпечення гідних побутових умов, отримання соціальної стипендії – до працевлаштування.
       У 2021-2022 н.р. перед педагогічним колективом, окрім загальних планових, ставилися завдання рішучого підтримання дисципліни, правопорядку, формування нової мотивації щодо здобуття професій, сумлінного проходження виробничої практики тощо. Одним з показників тут є те, що педагогічний колектив добився обнадійливої динаміки щодо зменшення кількості проступків. Протягом навчального року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 18 учнів, в т.ч. відраховано – 13.
       На обліку Ради з профілактики правопорушень наразі знаходяться лише 5 учнів. Водночас наказами директора заохочено 23 кращих здобувачів освіти.
     Вивчення думки батьківського загалу показує їх підтримку усіх заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни у Центрі. Якщо до цього додати регулярні заходи з підвищення безпеки учасників навчально-виховного процесу, поліпшення безоплатних побутових умов мешканців гуртожитку, високий рівень працевлаштування випускників – все це та інший позитив, у підсумку, мають слугувати нам доброю рекламою. Підтримання постійного контакту з батьками учнів є важливим чинником виховного впливу на учнів нашого закладу, а організована батьківським комітетом благодійна допомога стала однією з підойм розвитку навчально-матеріальної бази. В межах цього навчального року остання складає 46 179,00 грн.
    Тепер щодо організації роботи педагогічних працівників у звітному періоді. Серед наших традиційно ефективних заходів згадаю зимові педагогічні читання; підвищення кваліфікації у плановому порядку 9 працівниками; проведення 8-ми засідань педагогічної та 5-ти – методичної рад. Підвищення професійного рівня педагогічного працівників відбувалось також через 5 засідань Школи педагогічної майстерності. Тут, для прикладу, розглядались проблеми використання онлайн-інструментів для дистанційного і змішаного навчання, педагогічні технології формування підприємницької компетентності здобувачів освіти. На 10 засіданнях Школи педагога-початківця методист Гандзій О.В., голови методичних комісій Бессараб О.В., Федчук Н.С., Демченко Т.М. давали поради молодим педагогам у вивченні змісту навчальних програм, державних стандартів, розробці плануючої документації, формування навичок самоаналізу уроку, професійної компетентності педагога, навчали працювати на платформі для дистанційного навчання Google G Suite For Education. Окрім цього, усі педагогічні працівники охоплені сучасними формами самоосвіти і підвищення кваліфікації через дистанційні навчальні курси, науково-практичні конференції, факультативні онлайн курси, тренінги і вебінари.
     Виконала свої завдання атестаційна комісія закладу, у встановленому порядку атестувавши 8 педагогічних і 1 бібліотечного працівників. Отже, станом на 16.06.2022 у Центрі працюють 33 педагогічних працівників. Їх якісний склад такий: педагогічні звання «викладач-методист» - 3 чол.; «майстер в/н 1-ї категорії» - 2 чол.; кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» - 10 чол.; «спеціаліст 1-ї категорії» - 1 чол.; «спеціаліст 2-ї категорії» - 5 чол.; 14-й тарифний розряд майстра в/н – 3 чол.; 13-й тарифний розряд – 2 чол., 12-й тарифний розряд – 1 чол.
    Також протягом навчального року продовжено співпрацю з Академією педагогічних наук України над експериментом всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності». Від самого початку ведуть цю багатогранну творчу роботу Стецюк Н.П. і Федчук Н.С. і їх поточні здобутки відзначені грамотами цієї Академії./
       В сенсі навчальної діяльності небаченими викликами для нашого колективу, як і для освітньої галузі України в цілому, стали епідемія коронавірусу та воєнний стан. Даються взнаки недостатній рівень комп’ютерного забезпечення, нехватка електронних навчальних посібників та навиків дистанційної роботи в учнів. Але навіть мінімального збою ми не могли собі дозволити. Дистанційна робота була оперативно організована на платформі G Suite for Education у Google класі. Усі викладачі та учні перейшли на окремі корпоративні акаунти. В процесі організації роботи створено 18 класів: 11 навчальних груп, позакласна робота, соціально-психологічна служба, спеціальна медична група, методична робота, підготовка до ЗНО та інші.
      Під час навчання за дистанційною та змішаною формами учасники освітнього процесу керувалися інструкціями та методичними рекомендаціями МОН щодо організації дистанційного навчання в умовах карантину. Роботу було продовжено на електронній освітній платформі G Suit for education: Google Classroom, Google Meet. Заняття проводилися в асинхронному та  синхронному режимах. Відсоток синхронних уроків склав від 30,2% (Довгань Л.В.) до 53% (Мироненко Н.С.). Для їх проведення більшістю викладачів створено презентації.
       Для усіх учнів було створено корпоративні облікові записи. На сайті Центру (закладки Учню ˃ Дистанційне навчання) розміщувався розклад синхронних уроків. Це значно спростило процедуру приєднання до синхронних занять та контроль за їх проведенням. Викладачі та майстри в/н публікували матеріали, дотримуючись розкладу уроків та надаючи учням чіткий алгоритм виконання завдань.
     Отож зараз, в останні дні навчального року, можна стверджувати, що педагоги Центру справились із завданнями дистанційного навчання: у звітному періоді навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій виконані у повному обсязі.
    До речі: важливу роль у вирішенні завдань дистанційного навчання відіграє бібліотека навчального закладу. У книжковому фонді, який відповідає вимогам навчальних програм, є 7788 книг. Але нині як бібліотекар Грицишина Н.І., так і весь педагогічний колектив працюють над створенням електронної бібліотеки з усіх предметів.
    З листопада 2021 р. у Центрі створена приймальна комісія, а із травня 2022 р. відповідальним секретарем Краснюк А.А. організовано прийом документів від вступників з метою виконання плану регіонального замовлення 2022 р. в кількості 125 чол.. До завершення навчального року нашою профорієнтаційною роботою охоплено 23 школи по районах області та 21 школа м. Вінниці; проведено 7 Днів гостинності, завдяки чому наразі маємо кілька десятків потенційних абітурієнтів. Окрім того, приймальною комісією оновлені профорієнтаційні банери, флаєри розміщено 8 профорієнтаційних відеороликів на сайті Центру та у соціальних мережах, оновлюються офіційні сторінки у мережах Фейсбук та Інстаграм. Особлива увага приділяється рекламі нових професій: «Кулінар борошняних виробів», «Майстер ресторанного обслуговування», «Майстер готельного обслуговування».
    Адміністрація приділяє неослабну увагу до питань соціального забезпечення учнівської молоді. Рішення стипендіальної комісії дозволили вчасно надавати усім статусним дітям соціальні стипендії згідно реєстру. Тут важливо і те, що держава до сьогодні знаходить можливості надавати нашим вихованцям право на безкоштовне проживання у гуртожитку незалежно від статусу.
    В умовах воєнного стану надзвичайної актуальності набирає питання підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу. Тут не може бути місця для формалізму. Отож у закладі функціонує добровільна пожежна дружина, подовжений договір на охорону закладу через пульт централізованого спостереження ПП «Фортеця-Гарант», до лютого 2022 року проводились регулярні навчання на випадок надзвичайних ситуацій. Нами розроблено і введено в дію план реагування на повітряні тривоги та інші сигнали оповіщення, до членів колективу доведено евакуаційні заходи, відпрацьовані алгоритми дій та схеми евакуації, створені невоєнізовані формування цивільного захисту, проведений тиждень знань БЖД. Разом з тим набрала гостроти проблема відсутності обладнаного укриття.
    На територіально відокремленому спеціалізованому відділенні (завідувач Стадник С.В.) значна увага приділяється підготовці документів для передачі державного майна у комунальну власність, питанням його збереження, підтримання благоустрою території, комунікації з орендарем одного з приміщень.|
   Для діловодства Центру важливе значення має робота об’єднаного архіву правонаступництва (відповідальна – секретар Тараданова В.Ю.) та ведення ділової документації усіма працівниками у відповідності з номенклатурою справ.
    Щодо фінансово-господарської діяльності. Господарською службою (завідувач господарством Осадчук В.П.) забезпечено безперебійне постачання Центру теплом в період опалювального сезону, а також виконання запланованих об’ємів ремонтних робіт в умовах обмеженості ресурсів. Підтримується благоустрій усіх територій, закріплених за Центром (а це – біля 6 га державної землі).
   Бухгалтерська служба (головний бухгалтер Островська М.Я.) злагоджено співпрацює з Департаментом освіти Вінницької міської ради, Державною казначейською службою і в сучасних непростих умовах не допустила жодного істотного порушення фінансової дисципліни, яке б привело до невиконання договірних зобов’язань, неоправданої затримки виплат заробітних плат, стипендій, лікарняних тощо. Зокрема, за звітний період цією службою було оформлено покупку основних засобів і інших необоротних матеріальних активів на 100 123,00 грн.
  Однак викликами для нашого колективу залишаються не тільки відсутність бюджетного фінансування розвитку, що в кінцевому рахунку сповільнює темпи розвитку Центру. Болючою є і проблема низьких рівнів заробітної плати, що неминуче приводить до плинності кадрів, наявності тривалих вакансій. У цьому сенсі важливо, що інспектором з кадрів Довбишем Л.О. проведена робота з 53 кандидатами на вакантні посади і підібрано 35 спеціалістів, вжиті заходи щодо виконання квоти для громадян, які мають додаткові гарантії при працевлаштуванні, забезпечуються якість і терміни виконання запитів громадян і організацій.
  Та попри усі негаразди головним надбанням звітного року стало збереження працездатного трудового колективу, наявність у ньому стабільного морально-психологічного клімату. Кращим підтвердженням цьому є вищеназвані здобутки. Без сумніву, вагому роль тут відіграла плідна взаємодія адміністрації і профспілкового комітету (голова первинної організації Могир Н.А.).
   А тепер про дуже важливу частину нашої роботи, що розпочата з перших днів широкомасштабної агресії рф проти України. Тоді ми, за вказівкою місцевої влади, терміново підготували місця в гуртожитку для розміщення евакуйованих із зон бойових дій співвітчизників і уже 28.02.2022 прийняли перших із них. З того часу тимчасовий прихисток у нашому центрі розміщення внутрішньо переміщених осіб дістали 1364 особи. Не вдаючись у деталі, які не на часі зараз обнародувати, зазначу лише те, що силами нашого трудового колективу за підтримки Департаменту освіти Вінницької міської ради, міжнародних організацій, волонтерів і небайдужих громадян для ВПО організовані такі безоплатні послуги як розміщення, триразове гаряче харчування, побутове обслуговування, правова, психологічна і медична допомога. Важливо, що робота колективу в умовах воєнного стану стала ще більш злагодженою, а бажання допомогти живе у кожному з наших працівників незалежно від розпоряджень адміністрації. Власне, інакше і не повинно бути, адже ми вважаємо нашу працю своїм внеском у перемогу над агресором.
  Насамкінець. Стверджую, що у звітному періоді очолювана мною адміністрація Центру демонструвала належні працездатність і відповідальність, набуті досвідченість і стресостійкість, прозорість у рішеннях і чітке бачення перспектив розвитку закладу. Дякую вам, колеги. Дякую також усім членам колективу, незалежно від займаних посад, усім, хто відчував себе частиною однієї педагогічної команди і єдиного трудового колективу – за злагоджену роботу і досягнуті результати.

 

Директор                                                          Олег Савлук

 

16.06.2022

 

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net