Шаблоны Joomla 3 тут

Педагогічна рада

В умовах демократизації, переходу до громадсько-державної, фасилітативної моделі керівництва навчальними закладами, що зумовлено Національною доктриною розвитку освіти, значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергу − педагогічної ради.

Педагогічна рада – це рада педагогів, які дійсно радяться, а не "засідають", така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити окреслене, впевненість, а не навпаки.

Педагогічна рада функціонує не тільки як орган розгляду, а і як орган рішення життєво важливих для навчального закладу питань. Вона є інструментом колективного управління, допомогає розвивати творче мислення педагога.

Головні мета і завдання педагогічної ради Центру – об’єднати зусилля колективу навчального закладу на підвищення рівня навчально-виробничої роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду; визначення „дерева цілей” діяльності педагогічного колективу, дальньої, середньої та близької перспектив, програми розвитку.

Педагогічна рада є органом колегіального управління Центром.

Її робота спрямована на:

  • удосконалення навчально-виховного процесу;
  • методичної роботи в Центрі;
  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • впровадження досягнень психолого-педагогічних наук і перспективного    педагогічного досвіду в практику роботи Центру;
  • на матеріальне і моральне заохочення учнів.

Робота педагогічної ради будується на таких принципах:

принцип науковості (передбачає врахування під час організації навчально-виховного процесу досягнень педагогіки, психології, методик викладання дисциплін, фізіології, гігієни, кібернетики тощо, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах);

принцип демократичності  (при вирішенні проблем діяльності закладу освіти враховується думка членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнів; керівництво систематично звітує перед колективом про свою роботу тощо);

принцип гуманності (налагодження гуманних стосунків у ланках взаємовідносин: адміністрація – викладачі, учні, батьки; викладачі – учні, батьки; викладачі – викладачі; учні - учні; учнівське самоврядування – рядові учні; батьки – учні; передбачає формування гуманної особистості гуманними засобами).

принцип цілеспрямованості  (передбачає постановку перед колективом близької, середньої й дальньої перспектив, розв’язання конкретних завдань для їх досягнення);

принцип плановості (передбачає чітке перспективне і щоденне планування усіх напрямів навчально-виховної, організаційно-господарської діяльності Центру з урахуванням його умов та можливостей);

принцип компетентності (згідно з ним усі члени педагогічної ради повинні мати високий рівень професійної підготовки, сумлінно виконувати службові обов’язки);

принцип оптимізації  (полягає у створенні в Центрі належних умов для забезпечення його працівникам можливостей для ефективної діяльності);

принцип ініціативи й активності (створення умов для творчих пошуків усіма педагогами);

принцип об’єктивності  в оцінці виконання працівниками закладу освіти своїх обов’язків (передбачає систематичний контроль за діяльністю педколективу, об’єктивну оцінку її результатів, гласність і врахування думки колективу);

принцип персональної відповідальності кожного за результати своєї педагогічної діяльності.

 

 

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net