Шаблоны Joomla 3 тут

Педагогічна рада

В умовах демократизації, переходу до громадсько-державної, фасилітативної моделі керівництва навчальними закладами, що зумовлено Національною доктриною розвитку освіти, значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергу − педагогічної ради.

Педагогічна рада – це рада педагогів, які дійсно радяться, а не "засідають", така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити окреслене, впевненість, а не навпаки.

Педагогічна рада функціонує не тільки як орган розгляду, а і як орган рішення життєво важливих для навчального закладу питань. Вона є інструментом колективного управління, допомогає розвивати творче мислення педагога.

Головні мета і завдання педагогічної ради Центру – об’єднати зусилля колективу навчального закладу на підвищення рівня навчально-виробничої роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду; визначення „дерева цілей” діяльності педагогічного колективу, дальньої, середньої та близької перспектив, програми розвитку.

Педагогічна рада є органом колегіального управління Центром.

Її робота спрямована на:

 • удосконалення навчально-виховного процесу;
 • методичної роботи в Центрі;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • впровадження досягнень психолого-педагогічних наук і перспективного    педагогічного досвіду в практику роботи Центру;
 • на матеріальне і моральне заохочення учнів.

Робота педагогічної ради будується на таких принципах:

принцип науковості (передбачає врахування під час організації навчально-виховного процесу досягнень педагогіки, психології, методик викладання дисциплін, фізіології, гігієни, кібернетики тощо, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах);

принцип демократичності  (при вирішенні проблем діяльності закладу освіти враховується думка членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнів; керівництво систематично звітує перед колективом про свою роботу тощо);

принцип гуманності (налагодження гуманних стосунків у ланках взаємовідносин: адміністрація – викладачі, учні, батьки; викладачі – учні, батьки; викладачі – викладачі; учні - учні; учнівське самоврядування – рядові учні; батьки – учні; передбачає формування гуманної особистості гуманними засобами).

принцип цілеспрямованості  (передбачає постановку перед колективом близької, середньої й дальньої перспектив, розв’язання конкретних завдань для їх досягнення);

принцип плановості (передбачає чітке перспективне і щоденне планування усіх напрямів навчально-виховної, організаційно-господарської діяльності Центру з урахуванням його умов та можливостей);

принцип компетентності (згідно з ним усі члени педагогічної ради повинні мати високий рівень професійної підготовки, сумлінно виконувати службові обов’язки);

принцип оптимізації  (полягає у створенні в Центрі належних умов для забезпечення його працівникам можливостей для ефективної діяльності);

принцип ініціативи й активності (створення умов для творчих пошуків усіма педагогами);

принцип об’єктивності  в оцінці виконання працівниками закладу освіти своїх обов’язків (передбачає систематичний контроль за діяльністю педколективу, об’єктивну оцінку її результатів, гласність і врахування думки колективу);

принцип персональної відповідальності кожного за результати своєї педагогічної діяльності.

Засідання педагогічної ради (05.01.2021 р.)

Порядок денний:

 1. Про підсумки  роботи  педагогічного  колективу  за  І  семестр  та  завдання на  ІІ семестр 2020-2021 н.р. (доповідачі: Стецюк Н.П., Гандзій О.В., Демченко Т.М.).
 2. Про затвердження претендентів на отримання документів про освіту з відзнакою (доповідач Савлук О.А.).
 3. Про визнання результатів підвищення кваліфікації Бушинської О.А., Савлука О.А., Пацерук Н.В. (доповідач Гандзій О.В.).
 4. Про виконання рішень педагогічних рад за І семестр 2020-2021 н.р. (доповідач Гандзій О.В.).

Проєкт рішень

По першому питанню

 1. Вважати результати роботи педагогічного колективу за І семестр 2020-2021 н.р. задовільними.
 2. Проводити роботу щодо підвищення рівня успішності учнів з предметів загальноосвітньої та професійної підготовки (викладачі, майстри в/н протягом ІІ семестру 2020-2021 н.р.).
 3. Довести рівень синхронних занять по кожному предмету не менше 30% (Голови методичних комісій: Бессараб О.В., Демченко Т.М., Федчук Н.С. протягом ІІ семестру 2020-2021 н.р.).
 4. Посилити зворотній зв’язок з учнями та моніторинг виконання завдань під час дистанційного навчання (класні керівники, майстри в\н, вихователі, соціально-психологічна служба протягом ІІ семестру  2020-2021 н.р.).

Працювати над пошуком та наданням нових оплачуваних робочих місць для проходження

 1. виробничої практики учнями Центру в межах  м. Вінниці (майстри в\н, протягом ІІ семестру 2020-2021 н.р.).
 2. Посилити виховний вплив щодо профілактики вчинення правопорушень серед учнів Центру (класні керівники, майстри в\н, соціально-психологічна служба протягом ІІ семестру 2020-2021 н.р.).
 3. Урізноманітнити дистанційні онлайн форми проведення позакласної виховної роботи з учнями Центру (класні керівники, майстри в\н, вихователі, соціально-психологічна служба, протягом ІІ семестру 2020-2021 н.р.).
  1. Поповнити підручниками та посібниками електронну бібліотеку Центру (бібліотекар, викладачі, майстри в/н, до 29.01.2021 р.)
  2. Піднести на новий якісний рівень роботу Ради з профілактики правопорушень (Черненко Н.С., протягом ІІ семестру 2020-2021 н.р. .)

   

  По другому питанню

  1. Затвердити кандидатуру учениці групи КПК-18 Бохняк Таїс Михайлівни, як претендента на отримання документів про освіту з відзнакою.

   

   По третьому питанню

  1. Визнати результати підвищення кваліфікації, а саме участь у ІІ міжвузівській науково-практичній конференції «Інноваційні напрями розвитку вітчизняного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу» в обсязі 10 годин (0,3 кредити ЄКТС) у працівника Бушинської Ольги Анатоліївни.
  2. Визнати результати підвищення кваліфікації, а саме участь у ІІ міжвузівській науково-практичній конференції «Інноваційні напрями розвитку вітчизняного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу» в обсязі 10 годин (0,3 кредити ЄКТС) у працівника Пацерук Наталії Володимирівни.
  3. Визнати результати  підвищення  кваліфікації,  а  саме  участь  у                                     ІІ міжвузівській науково-практичній конференції «Інноваційні напрями розвитку вітчизняного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу» в обсязі 12 годин ( 0,3 кредити ЄКТС) у директора ДНЗ «Вінницький ЦПТО ПП» Савлука Олега Анатолійовича.

   

Засідання педагогічної ради (26.11.2020 р.)

Порядок денний

 1. Про стан дистанційного навчання в умовах карантину (доповідач Гандзій  О.В.).
 2. Про визнання результатів підвищення кваліфікації Бессараб О.В., Гандзій  О.В., Демченко О.В., Пічкур Ю.Л., Федчук Н.С., Шевчук Т.М. (доповідач Гандзій О.В.).
 3. Про діяльність педагогічного колективу щодо здійснення адаптації учнів нового набору (доповідач Демченко Т.М., співдоповідач Марчук С.В.).
 4. Про проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО в 2021 р. (доповідач Бессараб О.В.).
 5. Про Правила прийому до ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної промисловості» на 2021 р. (доповідач Савлук О.А).
 6. Про Положення про організацію управління у ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної світи переробної промисловості» (доповідач Довбиш  Л.О.).
 7. Про персональну справу учня групи КПК-18 Черниша В.С. (доповідач Бушинська О.А).

 

Проєкт рішень

По першому питанню

 1. Завершити створення навчальних посібників зі спеціальних предметів та розмістити їх на електронних ресурсах (Федчук Н.С., протягом 2020-2021  н.р.).
 2. Поповнити матеріали контролю і корекції навчальних досягнень учнів різнорівневими та творчими завданнями та включити їх у електронне комплексно-методичне забезпечення (Голови МК, протягом 2020-2021  н.р.).
 3. Записати відеофрагменти інструктажів, демонстрацій кращих уроків із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, виробничого навчання для створення публічного youtube каналу навчально-методичним центром професійно-технічної освіти Вінницької області. (Голови МК, до 10.12.2020 р.)
 4. Посилити виховну роботу з учнями та роз’яснювальну роботу з батьками щодо участі у дистанційному навчанні. (Демченко Т.М., постійно).
 5. Продовжити роботу педагогічних працівників щодо освоєння методик дистанційного навчання та підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти (Голови МК, постійно).

По другому питанню

 1. Визнати результати підвищення кваліфікації проходження курсу «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії» в обсязі 15 академічних годин (0,5 кредити ECTS) у таких працівників Бессараб  О.В., Гандзій  О.В., Демченко О.В., Пічкур Ю.Л., Федчук Н.С., Шевчук Т.М.

По третьому питанню

 1. Визнати загальний рівень адаптації учнів першого курсу до нових умов навчання задовільним.
 2. Взяти на щоденний контроль роботу з учнями, які мають низький рівень адаптивності, та дітей зі статусом (Марчук С.В., Черненко Н.С., класні керівники та майстри в/н, протягом 2020-2021 н.р).
 3. Провести тренінгове заняття з метою підвищення рівня адаптації та згуртованості колективу кожної навчальної групи. (Марчук С.В., до 18.12.2020  р.)
 4. Провести дослідження згуртованості колективу за методикою «Соціометрії» (автор Дж. Морено) (Марчук С.В., 20.01.2021 р.)

По четвертому питанню

 1. Провести роз’яснювальну роботу з учнями та їхніми батьками щодо особливостей проведення ЗНО у 2021 р. (Бессараб О.В., до 15.12.2020 р.)
 2. Проводити якісну підготовку учнів до ДПА у формі ЗНО. (Викладачі-предметними, до травня 2021 р.)
 3. Забезпечити вчасну підготовку документів, реєстрацію та явку учнів груп на пункти тестування. (Бессараб О.В., класні керівники та майстри в/н, згідно з графіка проведення ЗНО 2021 р.)
 4. Проаналізувати результати проведення ДПА у формі ЗНО із загальноосвітніх предметів . (Бессараб О.В., до 25.06.2021 р.)

По п’ятому питанню

 1. Схвалити Правила прийому на 2021 р.

По шостому питанню

 1. Схвалити Положення про організацію управління у ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної світи переробної промисловості»

 

 

 

 

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net