Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Професійно-практична підготовка учнів

Професійно-практична підготовка учнів Центру є основою підготовки кваліфікованих робітників та важливою складовою навчального процесу Центру. Вона складається з виробничого навчання, виробничої та переддипломної практики і проводиться у навчальних лабораторіях, майстернях Центру, а також безпосередньо на робочих місцях на виробництві.

Організація професійно-практичної підготовки здійснюється відповідно до Наказу МОН України від 30.05.2006 р. №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями (слухачами) ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами від 27.08.2010 р. №770.

Пріоритетними напрямками планування та організації навчально-виробничого процесу є забезпечення якості і змісту професійного навчання, впровадження інноваційних технологій навчання та виробництва. 

Професійне навчання в Центрі здійснюється висококваліфікованими майстрами в/н, які знаходяться в постійному пошуку нових форм, методів та засобів навчання,  забезпечують підготовку соціально активного, ініціативного, відповідального, самостійного, висококваліфікованого фахівця.

Виробниче навчання та виробнича практика

Сьогодні для проведення уроків виробничого навчання в навчальному закладі створені та успішно функціонують 7 навчальних лабораторій, де учні під керівництвом майстрів виробничого навчання поступово набувають первинних практичних навичок і умінь та виробничих прийомів:

Навчальна лабораторія - майстер готельного обслуговування 

      

 

- Навчальна лабораторія - кухня;

Першого вересня 2019 року учні та майстри Центру отримали чудовий подарунок.  Була введена в експлуатацію нова, оснащена за  останніми вимогами лабораторія-кухня. Це спеціально обладнане навчальне приміщення призначене для проведення уроків виробничого навчання за професією “Кухар”.     

Устаткування лабораторії відповідає сучасним вимогам до устаткування підприємств громадського харчування. Створено якісні інженерні мережі, зокрема встановлено нову потужну вентиляцію, яка забезпечує ефективне видалення запахів та надлишкового тепла від приготування їжі, а також постачає свіже та чисте повітря ззовні.

Робочі місця обладнані промисловими електричними плитами, виробничими столами, ваннами для миття посуду та рукомийниками. Навчальна лабораторія повністю укомплектована професійним посудом та інвентарем.

Появі сучасної навчальної лабораторії навчальний заклад завдячує невтомній та наполегливій праці адміністрації, персоналу  та учнів Центру.

Завдяки створеним умовам, що є максимально наближеними до реального виробництва, лабораторія-кухня стане осередком підготовки справжніх фахівців, майстрів кухарського мистецтва.

 

- Навчальна майстерня - пекарня;

- Навчальна лабораторія - бар;

- Навчальна лабораторія кондитерського виробництва;

- Навчальна лабораторія м’ясопереробного виробництва;

- Навчальна лабораторія майстер готельного обслуговування;

- Навчальна лабораторія агент з організації туризму. 

Навчальна лабораторія - кухня

 

Навчальна лабораторія-кондитерська ДНЗ «Вінницький центр професійно- технічної освіти переробної промисловості» за   результатами  обласного  конкурсу-огляду на кращу організацію роботи навчальних лабораторій  з професії «Кондитер»  посіла ІІІ місце.

Огляд-конкурс проводився відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації №468 від 10.09.2019 р. впродовж І семестру 2019-2020 навчального року серед закладів професійної  (професійно-технічної) освіти області.

Мета  обласного конкурсу - вдосконалення роботи  навчальних майстерень та лабораторій закладів професійної (професійно-технічної) освіти області щодо забезпечення навчання учнів на рівні державних вимог, проведення позаурочних заходів, підвищення фахового рівня, наукового та навчально-методичного забезпечення педагогічних працівників, виявлення та поширення в ЗП(ПТ)О  прогресивного педагогічного та виробничого досвіду, впровадження в навчальний процес сучасних технологій і методів навчання.

Навчальна – лабораторія кондитерська обладнана електричними плитами, пекарськими шафами, збивальними машинами, блендерами, мікрохвильовою піччю, холодильником  та іншим обладнанням.

Для зберігання навчального обладнання та приладдя є секційні шафи та стелажі.

Лабораторія забезпечена навчально-методичними матеріалами, що дають змогу покращити сприйняття учнями начального матеріалу під час проведення уроків виробничого навчання, зокрема: підручниками, навчальними посібниками, наочними посібниками, плакатами, макетами кондитерських  виробів, таблицями, роздатковим матеріалом (технологічними картками, схемами, інструкційно-технологічними картками та ін.).

Особлива увага приділяється дотриманню правил охорони праці. В навчальній лабораторії знаходиться збірка інструкцій з охорони праці до устаткування, по темах з професії, ведуться  журнали інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Є вогнегасник та аптечка для надання першої медичної допомоги.

Створено сучасний куточок з охорони праці, де є всі необхідні інструкції: електробезпеки, пожежної безпеки, поведінки в лабораторії, користування вогнегасниками, інструкції з техніки безпеки по темах програми.

Навчання учнів здійснюється за новими сучасними технологіями, педагогічний колектив працює над впровадженням інтерактивних методів та інноваційних технологій  навчання. У процесі навчання широко використовуються новітні комп’ютерні технології та  технічні засоби навчання.

Майстри виробничого навчання мають можливість використовувати матеріальну базу лабораторії для проведення виробничого навчання і лабораторних робіт. Викладачі спеціальних предметів та майстри слідкують  за  сучасними освітніми технологіями, апробують новинки кондитерства.

На базі кабінету працює гурток «Карамелька». В лабораторії проводиться не тільки різноманітна навчально-виховна робота, а й позаурочні заходи: майстер-класи, конкурси фахової майстерності, заняття з обдарованими дітьми,  та з тими, хто відчуває складність в опануванні професії.

 

 Навчальна лабораторія - бар

  

Виробнича   практика   учнів проводиться  безпосередньо на робочих місцях на підприємстві  з метою удосконалення здобутих знань,  умінь і практичних навичок,  що необхідні  для  досягнення  відповідного  рівня  кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх  соціальної,  психологічної  і професійної адаптації в трудових колективах.

Співпраця з соціальними партнерами

Важливу роль у становленні навчального закладу відіграють  підприємства-замовники робітничих кадрів. Найбільш  конструктивна співпраця відбувається з підприємствами: Вінницька філія ДП «Рітейл Центр» (Фуршет), ТОВ «Аргон», ПАТ Концерн «Хлібпром», ТОВ "Літинський м'ясокомбінат", заклади ресторанного господарства: кафе – бар «Плеяда», піцерія «Нью – Йорк Стріт»,  гріль – бар «Ассадо», ресторан «Поділля» та кращі бази відпочинку в смт. Затока Одеської області, які мають потребу в робітниках і при цьому беруть активну участь у підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів.

В межах угод про соціальне партнерство між керівництвами підприємств-замовників та Центру  учні випускних груп навчального закладу проходять в цехах виробництв оплачувану виробничу практику, де не тільки закріплюють професійні навички та опановують сучасне обладнання, а й  набувають досвіду практичної роботи, який дозволяє їм орієнтуватися в виробничих ситуаціях, адаптуватися до майбутнього місця роботи, прививають навички роботи в колективі, виконання правил трудового розпорядку. 

Інші форми професійно-практичної підготовки

Крім традиційних форм професійно-практичної підготовки в Центрі систематично проводяться заходи, що підвищують інтерес до навчання, активізують пізнавальну діяльність, стимулюють творчі здібності учнів. Це:  

- тижні за професіями, 

- конкурси фахової майстерності, 

- посвята в професію першокурсників,

- кулінарні фестивалі  та інше.

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net