Шаблоны Joomla 3 тут

Методичний кабінет

Організація методичної роботи в Центрі здійснюється відповідно до Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, Статуту навчального закладу, розробленими в Центрі Положеннями: про методичну роботу, про методичну раду, про педагогічну раду, іншими нормативно – правовими актами в галузі освіти.

Основними завданнями методичної роботи є:

 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді;
 • забезпечення принципів гнучкості, наступності, прогностичності освіти;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології; інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій;
 • створення навчально-методичних комплектів дисциплін;
 • розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, сучасних засобів навчання;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

Основні принципи методичної роботи:

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Структура методичної роботи навчального закладу

Методична робота планується окремим розділом річного плану роботи Центру, розробляється на основі аналізу діяльності педагогічного колективу за попередній навчальний рік та спрямовується на вирішення єдиної методичної проблеми. 

У 2023-2024 н.р. педагогічний колектив Центру  продовжує працювати над науково-методичною проблемою: «Формувальне оцінювання як складова розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

Напрямки методичної роботи

Основними структурними ланками методичної служби є педагогічна і методична ради та методичні комісії.


Методична рада є основним консультативним органом з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу. Колективним органом управління науково-методичною роботою в Центрі є педагогічна рада, яка визначає та координує основні напрямки роботи педагогічного колективу.

Координаційним центром методичної роботи в закладі є методичний кабінет, роботу якого очолює методист Центру Гандзій Олександра Володимирівна, спеціаліст вищої категорії.

 

Навчально-методична робота здійснюється за колективною, груповою та індивідуальною формами, а її основні напрямки реалізуються через засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій, роботу методичного кабінету, роботу педагогічних шкіл, психолого-педагогічні семінари тощо.


В Центрі працює 3 методичних комісії:

 • Методична комісія професійної підготовки - голова МК – Любунь Л.В.
 • Методична комісія загальноосвітньої підготовки - голова МК – Бессараб О.В.
 • Методична комісія виховної роботи - голова МК – Демченко Т.М.

В роботі методичних комісій значна увага приділяється питанням навчально-методичного та дидактичного забезпечення предметів загальноосвітньої та професійної підготовки, запровадження сучасних педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроків, опрацьовується методична література, посібники, нормативні та інструктивні документи, методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів, а також здійснюється організація і підготовка відкритих уроків, предметних тижнів, виховних заходів та аналізується якість їх проведення.

У методичному кабінеті зібрані матеріали позаурочних заходів, які проводяться з використанням сучасних технічних засобів навчання та інноваційних технологій, пакети комплексного методичного забезпечення з усіх предметів та професій, пакети завдань для вимірювання якості знань учнів, накопичення матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників.

Методичною службою організовується і проводиться значна робота по підвищенню рівня професійної компетентності педагогічних працівників. В Центрі функціонує Школа педагогічної майстерності, Школа педагога – початківця. Заняття в Школах проводяться у формі засідань, які відбуваються щомісяця для Школи педагога-початківця та 1 раз на два місяця для школи педагогічної майстерності.

Індивідуальна методична робота педагогічних працівників здійснюється шляхом самоосвітньої діяльності, взаємовідвідування та детальному аналізу проведених уроків, предметних тижнів, позаурочних заходів, конкурсів фахової майстерності, написання методичних розробок. Матеріали, розроблені педагогічним колективом, подаються на міжнародні виставки «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти».

В період зимових канікул в Центрі традиційно проводяться педагогічні читання та фестиваль педагогічних ідей, на яких члени методичних комісій презентують власні методики викладання, обмінюються передовим педагогічним досвідом.

Важливим напрямком методичної роботи є атестація педагогічних працівників, яка здійснюється відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 09.09.2022 р. № 805. 

У 2019 році  атестовані 5 викладачів загальноосвітніх та спеціальних предметів, 3 майстрів виробничого навчання.

Досягнення навчального закладу за останні роки на Міжнародному, Всеукраїнському та обласному рівнях

У березні 2012 року колективна робота творчої групи педагогів Центру на тему «Інноватика співпраці державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» з соціальними партнерами» здобула золоту медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2012».

В жовтні 2012 року в IV Національній виставці «Інноватика в сучасній освіті», представлений проект на тему «Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» був нагороджений дипломом ІІІ ступеня.

В 2014 році на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2014» колектив Центру був відзначений дипломом за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти.

У вересні 2014 року навчальний заклад виборов ІІІ місце в конкурсі на здобуття Грантів в рамках реалізації обласної Програми «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області до 2015 року».

В жовтні 2014 року на VI Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті» навчальний заклад був відзначений дипломом ІІ ступеня та нагороджений срібною медаллю у номінації «Інноваційні технології компетентнісного ставлення майбутнього робітника».

В березні 2015 року розробка педагогічного колективу Центру на тему «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес через створення мультимедійних дидактичних засобів» була нагороджена золотою медаллю у номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу» на VI Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2015».

В березні 2016 року на VIІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2016» творчий колектив закладу нагороджений бронзовою медаллю у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти». Тема розробки: «Використання веб-сервісів у навчально-виховному процесі Державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості».

У жовтні 2017 році на ІХ Міжнародній виставці "Інноватика в сучасній освіті" педагогічний колектив Центру нагороджений дипломом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу.

В жовтні 2019 року на ХI Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті» навчальний заклад був нагороджений срібною медаллю у номінації «Конкурентноздатний фахівець – сучасна стратегія  закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

 

В травні 2021 року на Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» навчальний заклад був нагороджений «Лідер сучасної професійної  (професійно-технічної) освіти - 2021» та нагороджена Дипломом  «Гран-прі « Професійна (професійно-технічна) освіта України». Творчий колектив представив роботу на тему: «Психологічний супровід формування підприємницької компетентності у здобувачів освіти ДНЗ «Вінницький Центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» у контексті освітніх реформ» у номінації «Психологічний супровід освітніх реформ у діяльності психологічної служби». 

 

В грудні 2022 року на Тринадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2022» навчальний заклад був нагороджений срібною медаллю у номінації «Сучасні методики формування сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти». 

 

В лютому 2023 року в межах програми «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти». навчальний заклад отримав статус «Заклад освіти - учасник програми Google for Education» із відповідним присвоєним номером.

 

В жовтні 2023 року в рамках реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "Успішні сильні громади" на 2018-2025роки. навчальний заклад був нагороджений Грантом. Тема проєкту: "Створення інтерактивного музею традиційного обрядового хліба Вінничинни"

Педагогічні працівники Центру поширюють власний досвід роботи, друкуючи свої матеріали у фахових періодичних виданнях: збірнику наукових і методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини», журналі «Профтехосвіта», газетах «Освіта Вінниччини», «Психолог». Також педагоги беруть участь у районних, обласних та міжнародних науково-методичних семінарах та конференціях. За останніх три роки на базі Центру проведено 8 обласних семінарів, 4 відкритих уроки виробничого і теоретичного навчання та 4 майстер-класи для викладачів Вінницької області.

Інноваційна діяльність здійснюється за напрямками:

 • використання елементів інтерактивних та проектних технологій;
 • використання елементів педагогічної технології «Розвиток критичного мислення на уроках»;
 • створення ситуації успіху на уроках. 

Наші контакти

вул. Левка Лук'яненка, 72, м. Вінниця,  21011
Тел.: (0432) 56-36-53
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net