Шаблоны Joomla 3 тут

Соціально-психологічна служба

У Центрі працює соціально-психологічна служба, яка включає роботу з учнями, їх батьками та педагогічними працівниками. Метою даної діяльності є створення сприятливих умов для розвитку та соціалізації, психологічного комфорту та здоров’я учнів.

 

Кучерук Ніна Олександрівна - практичний психолог

 Закінчила в 2015 році Житомирський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Психологія»

         В 2017 році Донецький національний університет      ім. В. Стуса за спеціальністю "Психологія"

 

Хто ж такий психолог?

Психолог – це звичайна людина, яка зможе вислухати, коли ти цього потребуєш, не буде засуджувати, не буде передавати та переказувати почуту від тебе інформацію та допоможе знайти вихід із складної життєвої ситуації.

Практичний психолог – фахівець, який надає психологічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу в ситуаціях, які потребують психологічного втручання чи застосування спеціальних знань та технологій.

У своїй роботі практичний психолог керується Етичним кодексом психолога.

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА

Відповідальність

Компетентність

Захист інтересів клієнта

Конфіденційність

Етичні правила психологічних досліджень

Кваліфікована пропаганда психології

 

У своїй діяльності психолог керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів. Також психолог дотримується Конвенції про права дитини.

Кабінет для індивідуальної консультації з учасниками навально-виховного процесу

Основними напрямками роботи практичного психолога в Центрі є:

Діагностична робота (психологічне обстеження учнів їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання)

Консультаційна робота (допомога усім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку учнів)

Корекційно-відновлювальна розвивальна робота (здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці,схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-корисної життєво перспективи)

Просвітницько-профілактина робота (своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становлення особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навально-виховному процесі, просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навальному закладі та сім’ї)

Зв’язки з громадськістю

              

Організаційно-методична робота

Позаурочна робота:

Проведення вправ для релаксації на свіжому повітрі у теплий період року.

Проведення різноманітних тренінгів, квест-ігор, виховних заходів та багато інших цікавих занять з учнями.

                                 

Напрямки роботи практичного психолога в Центрі:

 • вивчення та сприяння комфортному перебігу процесу адаптації учнів до навчально-виховного процесу;
 • психологічний супровід розвитку учнів (діагностика психічних особливостей, стимулювання саморозвитку та самовиховання);
 • консультування з особистісних проблем (тематичні бесіди);
 • виявлення в учнів девіантної поведінки. Рекомендації та поради батькам, вчителям та учням;
 • орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;
 • попередження насильства та жорстокості;
 • робота з обдарованими учнями та учнями, які мають  творчі здібності;
 • робота з учнями пільгового контингенту; 
 • сприяння психологічному здоров’ю учнів, батьків та педагогів;
 • попередження ризикованої та суїцидальної поведінки підлітків, насильницьких дій у родині та навчальному закладі;
 • організація роботи з учнями, які потрапили у складні життєві обставини;
 • участь у вирішенні організаційно-методичних питань тощо.

Разом із педагогічним колективом Центру практичний психолог:

 • працює над підвищенням психологічної культури викладачів та учнів, забезпечуючи належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяє психологічній підтримці навчально-виховного процесу та допомагає у розв’язанні різноманітних особистісних та професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя;
 • проводить консультації з викладачами та іншими працівниками Центру з різних психолого-педагогічних проблем з метою сприяння покращенню умов життя та навчання учнів;
 • бере участь у педрадах, батьківських зборах та засіданнях, що стосуються психолого-педагогічного життя Центру.

Наші контакти


21001, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 72 
Тел.: (0432) 56-38-17
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net