Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Методична комісія викладачів загальноосвітньої підготовки

Голова методичної комісії – Бессараб Олена Володимирівна, викладач української мови та літератури

Члени комісії:

 1. Бабчинська Світлана Володимирівна, викладач предмета «Зарубіжна література»;
 2. Бессараб Олена Володимирівна, викладач предметів «Українська мова», «Українська література»;
 3. Блажко Аліна Віталіївна, викладач предмета «Хімія»;
 4. Буйна Ольга Ігорівна, викладач предмета «Біологїя», «Екологія»;
 5. Гандзій Олександра Володимирівна, викладач предмета «Людина і світ», «Історія України», «Всесвітня історія»;
 6. Демченко Тетяна Миколаївна, викладач предмета «Англійська мова»;
 7. Захарчук Інна Олександрівна, викладач предметів «Англійська мова», «Українська мова», «Українська література»;
 8. Любунь Лілія Володимирівна, викладач предмета «Технології»;
 9. Петренко Вікторія Олексіївна, викладач предмета «Інформатика»;
 10. Пічкур Юлія Леонідівна, викладач предметів «Фізика», «Астрономія»;
 11. Поліщук Марія Анатоліївна, викладач предмета «Технології»;
 12. Руденко Володимир Васильович, викладач предмета «Захист Вітчизни»;
 13. Савлук Олег Анатолійович, викладач предмета «Економіка»;
 14. Трохименко Олеся Вікторівна, викладач предметів «Біологія», «Географія».
 15. Шелепко Ігор Йосипович, викладач предмета «Захист Вітчизни»;

Науково-методична проблема комісії, над якою працюють викладачі протягом 2018 – 2019 навчального року: "Сучасні навчальні технології та їх використання для підвищення навчальних компетентностей учнів на уроках загальноосвітніх предметів".

Працюючи над даною науково-методичною проблемою, викладачі МК спрямовують свою роботу на розвиток індивідуальних здібностей  кожного учня, формують у них самостійність, творчу активність, пізнавальний інтерес, бажання вчитися і застосовувати знання на практиці, забезпечуючи тим самим їх всебічний розвиток.

Для активної творчої діяльності учнів викладачі використовують технології групового навчання, ігрові методи, дискусії, конференції, які суттєво доповнюють традиційні форми і методи навчання. Такі уроки спонукають до продуктивної праці, пробуджують інтерес до вивчення предметів, запалюють вогонь творчості, виховують наполегливість, почуття впевненості, віри у свої сили, спонукають до продуктивної діяльності.

Основні напрямки та завдання методичної комісії викладачів загальноосвітньої підготовки: 

 1. Підвищувати професійну кваліфікацію викладачів МК шляхом відвідування навчальних семінарів, курсів підвищення кваліфікації, проведення круглих столів, конференцій.
 2. Вдосконалювати якість викладання предметів загальноосвітніх дисциплін шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій.
 3. Розвивати та поглиблювати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
 4. Поглиблювати знання методики викладання предметів шляхом самоосвіти та обміну досвідом під час проведення відкритих уроків.
 5. Працювати над поповненням навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення кабінетів загальноосвітніх дисциплін.
 6. Виявляти, узагальнювати та розповсюджувати досвід творчо працюючих педагогів.
 7. Продовжувати роботу по розробці навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних олімпіадних завдань, підбір матеріалів для роботи з обдарованими учнями.

Підвищення фахового і методичного рівня членів методичної комісії викладачів природничо-математичної підготовки

з/п

ПІБ Тема (проблема), над якою працює викладач
1 Бабчинська С.В. Реалізація інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури
2 Бессараб О.В. Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових можливостей, оволодіння знаннями та вміннями на уроках української мови та літератури
3 Блажко А.В. Використання сучасних технологій на уроках хімії та географії
4 Гандзій О.В. Активізація розумової діяльності учнів на уроках історії
5 Демченко Т.М. Реалізація інноваційних форм навчання як формування та розвиток творчої індивідуальності учнів на уроках англійської мови
6 Захарчук І.О. Впровадження ефективних педагогічних технологій на уроках української мови та літератури
7 Любунь Л.В. Сучасні навчальні технології та їх використання для підвищення навчальних компетентностей учнів на уроках загальноосвітніх предметів
8 Поліщук М.А. Формування професійних навиків і вмінь учнів під час вивчення предмета "Технології"
9 Петренко В.О. Виховання комп'ютерної грамотності та компетентності на уроках інформатики та інформаційних технологій
10 Пічкур Ю.Л. Розвиток пізнавальних здібностей учнів засобами інноваційних спедагогічних технологій на уроках фізики
11  Трохименко О.В.  Використання інноваційних технологій на уроках біології та екології

 


з/п
ПІБ Тема (доповіді), над якою працює викладач

1

Бабчинська С.В.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

2

Бессараб О.В. Використання фреймових структур на уроках української мови та літератури

3

Блажко А.В.

Використання сучасних технологій на уроках хімії

4

Гандзій О.В.

Використання структурно-логічних схем на уроках історії 

5

Демченко Т.М.

Парна і групова робота на уроках англійської  мови

6

Захарчук І.О.

Метод проектів у роботі викладача

7

Любунь Л.В.

Організація та методика проведення практичних робіт з технології

8

Петренко В.О.

Організація ігрової діяльності на уроках інформатики

9

Пічкур Ю.Л.

Використання сучасних методів навчання на уроках фізики

10

Трохименко О.В.

Ігрова комунікативність навчання на уроках географії

 

Наші контакти


21001, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 72 
Тел.: (0432) 56-38-17
(068) 82-333-82 - приймальна комісія
E-mail: vcptopp@ukr.net